apss2000

Liczniki cząstek w cieczach

Particle Measuring Systems Liczniki cząstek w cieczach Liczniki cząstek w powietrzu

Licznik cząstek w cieczach najwyższych standardów w tym farmaceutycznych i kosmetycznych.

Urządzenie wymiaruje i zlicza cząstki stałe zawieszone w cieczach. Możliwa jest obsługa szerokiego zakresu cieczy, w tym również pozajelitowych. Instrument  spełnia wszystkie światowe standardy w tym Farmakopei dla USA, UE i JP.

Sampler strzykawkowy do liczników cząstek w cieczach.

Używa precyzyjnej strzykawki i prostej ścieżki przepływu do dostarczania próbek chemicznych ze zbiornika próbki lub pojemnika chemicznego, bezpośrednio do czujnika cząstek. Wchodzi w skład systemów konfigurowanych z różnymi licznikami do szerokich zastosowań. Powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.

Licznik cząstek płynnych LiQuilaz® II serii E. Zakres czułości: 1,5 – 125 μm

Spectrometer do pomiaru cieczy: objętościowy licznik cząstek, który mierzy cały strumień cieczy, dzięki czemu wiesz dokładnie, jakie cząsteczki posiadasz

Licznik cząstek płynnych LiQuilaz® II serii S. S02: 0,2 – 2,0 μm, S03: 0,3 – 3,0 μm, S05: 0,5 – 20,0 μm

Spectrometer do pomiaru cieczy: objętościowy licznik cząstek, który mierzy cały strumień cieczy, dzięki czemu wiesz dokładnie, jakie cząsteczki posiadasz.

Zakres czułości: 20 – 100 nm

Pierwszy na świecie licznik cząstek chemicznych o częstotliwości 20 nm wykrywa większe stężenia cząstek o lepszych statystykach niż produkty konkurencyjne.

Zakres czułości: 0,05 – 0,2 μm Zaprojektowany dla systemów ultra czystej wody, jego niska liczba zera, duża objętość próbki i wysoka wydajność zliczania zapewniają niezrównaną wydajność przy czułości 50 nm.

Zakres czułości: 20 – 100 nm

Zaprojektowany dla systemów ultra czystej wody, jego niska liczba zera, duża objętość próbki i wysoka wydajność zliczania zapewniają niezrównane wykrywanie cząstek przy czułości 20 nm.

Zakres czułości: 100 – 500 nm

Ultrachem 100 Liquid Particle Counter zapewnia niezawodne monitorowanie zanieczyszczeń dzięki możliwości wykrywania cząstek o wielkości nawet 100 nm w chemikaliach o wysokim rozrzucie molekularnym.

Zakres czułości: 40 – 125 nm

Ultradźwiękowy licznik cząstek UltraChem® 40 zapewnia niezawodne monitorowanie zanieczyszczeń dzięki możliwości wykrywania cząstek 40 nm w chemikaliach o wysokim rozrzucie molekularnym.

HSLIS-M65e Liquid Particle Counter Zakres czułości: 0,065 – 0,2 μm

Zapewnia ciągły monitoring w czasie rzeczywistym poziomów zanieczyszczeń w płynach korozyjnych, w tym fluorowodoru (HF).

HSLIS-M100e Liquid Particle Counter Zakres czułości: 0,1 – 1,0 μm

Zapewnia ciągłe monitorowanie poziomu zanieczyszczenia w czasie rzeczywistym w średnio-stopniowych systemach wody dejonizowanej.

Zakres czułości: 0,05 – 0,2 μm

Zapewnia ciągłe monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w dejonizowanej wodzie w czasie rzeczywistym.

Kompresyjny sampler

Urządzenie podłączane do licznika cząstek LiQuilaz® II do skutecznego pomiaru cząstek w płynach zawartych w bezciśnieniowych zbiornikach.

Stacja testowania czystości części Surfex®.

Całkowicie zintegrowany zbiornik ultradźwiękowy, który mierzy poziom cząstek w szerokim zakresie złożonych części.

Particle Sensor Safety Cabinet

Mieści czujnik cząstek chemicznych, wykrywa wycieki chemiczne z zewnętrznym alarmem i zapewnia dodatkową ochronę w przypadku wycieku. W przypadku wycieku substancji chemicznych w liczniku cząstek chemicznych lub połączeniach próbek, system automatycznie wykryje wyciek, zamknie zawory próbki na wlocie i wylocie, wyłączy zasilanie czujnika cząstek i zapewni zewnętrzny kontakt alarmowy.