Particle Measuring Systems
Lasair® III 110 Licznik cząstek stałych w powietrzu i gazach

Zakres czułości: 0,1 – 5,0 μm

Prawdziwy licznik cząstek 0,10 μm, zapewniający pomiar w czasie rzeczywistym cząsteczek wpływających na wydajność produkcji. Urządzenie dostępne jest w trzech konfiguracjach w pełniu zgodne z normą ISO 21501-4 oraz ISO 14644-1. Wraz z przystawką do gazów sprężonych umożliwia wykonanie badania zawartości cząstek w gazach sprężonych zgodnie z normą ISO 8573.

Wypożyczenie urządzeń licznik cząstek stałych

Zakres czułości: 0,3 – 25,0 μm

Wyznacza standard przenośnych liczników cząstek aerozoli. Idealne rozwiązanie do kwalifikacji pomieszczeń czystych. Spełnia wymagania ISO 14644-1: 2015 i ISO 21501-4, a z akcesorium w postaci przystawki HPD III również normy ISO 8573. Urządzenia dostępne w trzech wariantach przepływu od 1CFM (ok. 28 l/min), 50 l/min, 100 l/min.

Badanie cząstek w pomieszczeniach czystych z pełnym dziennikiem zdarzeń - Lasair Pro

Lasair Pro bez tła

Zakres czułości: 0,3 – 25,0 μm

Najnowsze rozwiązanie do pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu. Jest kontynuacją sprawdzonego rozwiązania, czyli licznika cząstek Lasair III, z poszerzonymi możliwościami. Posiada obudowę odporna na VHP i wbudowany filtr HEPA na wylocie minimalizujący zanieczyszczenia wprowadzane przez urządzenie do pomieszczenia czystego. Zapewnia pełną zgodność z najnowszymi standardami GMP:Annex 1, 14644-1: 2015, ISO 21501-4.

ręczny licznik cżąstek Handilaz Mini II

Zakres czułości: 0,2 – 10,0 μm

Ręczny licznik cząstek  do badania powietrza w pomieszczeniach czystych (cleanroom) zgodnie z normą ISO 14644-1. Idealny do klasyfikacji pomieszczeń oraz rozwiązywania problemów ze źródłami zanieczyszczeń w pomieszczeniach czystych. Standardowy przepływ 0,1 CFM (ok. 2,83 l/min) oraz czułość od 0,2μm umożliwia pomiary w pomieszczeniach o klasie czystości ISO 3 i wyższych.

Przystawka do pomiaru gazów sprężonych HPD III

Przystawka do badania zawartości cząstek w gazach sprężonych,  kompatybilna z licznikami czastek serii Lasair, Handilaz i Airnet do stosowania z nietoksycznymi, niepalnymi gazami, takimi jak czyste suche powietrze (CDA), argon, azot i dwutlenek węgla. Ekonomiczne monitorowanie nietoksycznych, niepalnych gazów pod ciśnieniem (CDA – sprężone powietrze, N2, Ar, CO2) z wykorzystaniem liczników cząstek przystosowanym do ciśnienia atmosferycznego.

Wypożyczenie urządzeń do pomiaru ISO 14644 GMP

Zakres czułości: 0,3 – 5,0 μm

Spełnia wymagania normy ISO 21501-4. Pozwala na prowadzenie pomiarów wielkości i liczby cząstek zawieszonych w powietrzu, w czasie rzeczywistym zgodnie z ISO 14644-2. Wykorzystywany do kontroli cząstek działających destruktywnie na prowadzone procesy i powodujących defekty w produktach farmaceutycznych, kosmetycznych i innych. Dostępny w dwóch wersjach wykonania obudowy: stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Licznik cząstek do monitoringu ciągłego

Zakres czułości: 0,2 – 10,0 μm

Przystosowany do monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach czystych przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego, spożywczego, automotive i wielu innych zgodny z ISO 21501-4. Pozwala na prowadzenie pomiarów wielkości i liczby cząstek zawieszonych w powietrzu, w czasie rzeczywistym wg. ISO 14644-2. Możliwe kanały pomiaru cząstek: 0,2μm, 0,3μm, 0,5μm, 1,0μm, 5,0μm, 10,0μm. Dostępne prędkości przepływu powietrza 0,1 i 1,0 CFM (odpowiednio ok. 2,8 l/min i 28,3 l/min).

Licznik do monitorowania cząstek odporny na HPV

Isoair Pro-E odporny na VHP

Zakres czułości: 0,3 – 25,0 μm

Nowoczesny licznik cząstek do monitorowania ciągłego produkcji z pamięcią konfiguracji, odporny na działanie dekontaminacji pomieszczeń waporyzowanym nadtlenkiem wodoru. Monitorowanie cząstek nieożywionych dla 2-8 kanałów wielkości, zasilanie PoE z komunikacją Modbus TCP/IP i wbudowana pompa to idealne połączenie rozwiązanie dla  ciągłego monitorowania pomieszczeń czystych na zawartość cząstek w powietrzu w strefach krytycznych produkcji aseptycznej.

Wypożyczenie próbnika powietrza

Zakres czułości: 0,3 – 5,0 μm

Monitorowanie cząstek w czasie rzeczywistym. Zapewnia szybkie powiadamianie o anomaliach cząstek, wykrywając wielkości 0,3, 0,5, 1,0 i 5,0 μm. Urządzenie posiada możliwość  pracy w trybie dwukanałowym z progami czułości 0,5 i 5,0μm dla zgodności z GMP i FDA. Możliwość komunikacji protokołach Modbus TCP i OPC.

HPGP-101-C High Pressure Gas Probe_Liczniki czązstek w powietrzu i gazach

Zakres czułości: 0,1 – 5,0 μm

Zapewnia niezawodny nadzór zanieczyszczeń w linii gazów procesowych w liniach pod ciśnieniem.

sekwencyjny pomiar cząstek z jednym licznikiem cząstek

Zaawansowane narzędzie do sekwencyjnego monitorowania zanieczyszczeń spowodowanych cząstkami stałymi w wielu lokalizacjach jednym licznikiem cząstek.