Bactiquant__surface

Mierniki bakterii

mycometer, mierniki bakterii,zagrzybienia

Mierniki bakterii Bactiquant-water służą do ilościowego oznaczania całkowitej ilości bakterii w wodzie, szlamach lub innych cieczach. Służy do szybkiego uzyskiwania wyników w instalacjach wodociągowych i przemyśle.

Mierniki bakterii Bactiquant Surface służą do ilościowego oznaczania poziomu bakterii na powierzchniach. Został opracowany do testowania skażenia bakteryjnego na powierzchniach po zalaniu, cofaniu ścieków i nieszczelnych systemach kanalizacyjnych. Jest to narzędzie do dokumentowania skażeń bakteryjnych i dokumentowania udanego czyszczenia.