mycometer air

Mierniki zagrzybienia

mycometer, mierniki bakterii, mierniki zagrzybienia

Produkt  określa ilość biomasy grzybowej na powierzchniach. Jest używany do wielu celów, np. kwantyfikując formę na wewnętrznych powierzchniach, testując skuteczność biostatyczną powłok powierzchniowych i można ją również wykorzystać do pomiaru wzrostu grzybów wewnątrz porowatych materiałów lub na powierzchni cząstek.

Produkt Mycometer-air służy do ilościowego oznaczania poziomu cząstek grzybów: zarodników, fragmentów, strzępek, mikro fragmentów w powietrzu. (zarówno na wolnych przestrzeniach oraz w zamkniętych pomieszczeniach).

Głównym zastosowaniem jest wstępna ocena diagnostyczna i szybkie usuwanie skutków re-mediacji.