AirSentry® II mobile

Monitorowanie skażenia molekularnego w powietrzu

uni-export.pl/mobilny-system-detekcji-zanieczyszczen-molekularnych-airsentry-ii

Particle Measuring Systems

Zaprojektowany w celu wzmocnienia stałych programów monitorowania zanieczyszczenia powietrza molekularnego (AMC), AirSentry II Mobile AMC Detection System to pierwszy prawdziwie mobilny system do monitorowania zanieczyszczeń molekularnych w powietrzu w pomieszczeniach czystych. Mobilność odgrywa ważną rolę w strategicznym programie uni-export.pl/mobilny-system-detekcji-zanieczyszczen-molekularnych-airsentry-ii monitorowania zanieczyszczeń cząsteczkowych w powietrzu, umożliwiając szybkie zlokalizowanie źródeł zanieczyszczeń, ich ilościowe wyeliminowanie.

Najnowocześniejszy  monitor molekularnego skażenia  (AMC), wykorzystujący czułe spektrometry ruchliwości jonów do wykrywania i charakteryzowania zanieczyszczeń molekularnych przenoszonych drogą powietrzną z wielu miejsc w pomieszczeniu czystym. System wyposażony jest w 16- lub 30-punktowy system pobierania próbek z kolektorów oraz komputer pokładowy z bezpiecznym oprogramowaniem i komunikacją.

Rodzina powietrznych czujników zanieczyszczenia cząsteczkami AirSentry II zapewnia ciągłe dane, które można aktywować, aby umożliwić wydajną reakcję na źródła zanieczyszczeń i zdarzenia.Dzięki czułości na trylion (ppt), te czujniki punktu dostępu zapewniają szybką reakcję, zwiększoną selektywność wykrywania i powtarzalną wydajność. Połączenie czujników Air Sentry II z centralną platformą programową pozwala na łatwe pozyskiwanie i analizę danych.