Logo bioreset

System dystrybucji środka sterylizującego Bioreset Turboflow do pomieszczeń o nieregularnym kształcie. Zaprojektowany z myślą pomieszczeniach z trudno dostępnymi miejsca w których wykonuje się dekontaminację nadtlenkiem wodoru w fazie gazowej (VPHP).