logo sequoia scientific

Analizator wielkości cząstek dla aplikacji Hydro Power

Lisst holo otwarty

OPIS 

System przyrządów LISST-Hydro został zaprojektowany w celu uzupełnienia instrumentu LISST-Infinite firmy Sequoia w aplikacjach monitorowania mocy w hydroelektrowni lub pracy jako samodzielny instrument dla elektrowni wodnych, w których stężenie osadów nie przekracza 700-8 000 mg / l.
Zawiera kompletny układ optyczny i elektroniczny do pomiaru rozkładu wielkości i stężenia cząstek. Woda jest dostarczana do systemu z rzeki za pośrednictwem pompy lub z elektrowni wodnej za pośrednictwem rury lub węża, np. z rurki zanurzeniowej. LISST-HYDRO został zaprojektowany do pracy z zasilaniem sieciowym. Dostępny jest wyświetlacz danych SCADA na dedykowanym komputerze monitorującym w sterowniku. Dzięki systemowi LISST-HYDRO Sequoia oferuje ekonomiczne rozwiązania „pod klucz” do zastosowań w monitorowaniu energii wodnej.

Zaprojektowany do samodzielnego użytku

Działa z liniową mocą 110 / 220VAC, 50Hz

Niezależny system przesyła dane do komputera monitorującego (nie dołączone) za pośrednictwem RS-485.

Zawiera LISST-Infinite Master Controller i oprogramowanie LISST-Infinite Monitor

Pompa głębinowa do pobierania próbek (opcjonalnie)

Zbudowany w monitorowaniu poziomu źródła czystej wody Automatyczne wykrywanie tła w celu poprawy wydajności w długim okresie

Ostrzeżenia dotyczące wysokich stężeń osadów na dedykowanym komputerze monitorującym (brak w zestawie)

Wbudowane automatyczne czyszczenie ultradźwiękowe

OPIS 

Analizator wielkości cząstek dla aplikacji Hydro Power