Particle Measuring Systems

Licznik cząstek w cieczach przygotowany do płynów infuzyjnych

apss2000

OPIS 

Jeśli chodzi o kontrolę jakości dla producentów płynnych leków, ważne jest, aby przestrzegać przepisów, jednocześnie minimalizując ilość odpadów. Licznik cząstek macierzystych APSS-2000  liczy zawieszone cząstki w szerokim zakresie cieczy, w tym płynach injekcyjnych w celu spełnienia wszystkich obecnych standardów farmaceutycznych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii. Wraz z USP 788 dla cząstek stałych w płynach injekcyjnych. APSS-2000 Pharmaceutical Parental Particle Counter ma funkcje receptur, które pozwalają mu dostosować się do przyszłych zmian regulacyjnych, a jego mała objętość próbki minimalizuje marnowanie drogiego produktu. System APSS-2000 zawiera: próbnik strzykawkowy SLS-1000, spektrometr światła zacierającego LiQuilaz® eSeries oraz oprogramowanie SamplerSight Pharma, pozwalające raportom spełnić wymagania przepisów 21 CFR 11 dotyczących zapisów elektronicznych
i podpisów. SamplerSight Pharma Software pozwala operatorom zarządzać wymaganiami pobierania próbek dla operacji wsadowych i zapewnia pełny wgląd w informacje o partii za pomocą histogramu, wykresu czasowego i danych tabelarycznych prezentowanych
w łatwym w użyciu formacie, który jest łatwo raportowany. SamplerSight Pharma oferuje sprawdzalne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie oparte na systemie Windows
z pomocą kontekstową.

ZASTOSOWANIE

Farmaceutyczny nadzór dla płynów injekcyjnych do standardów USA, EP, JP i FDA Testowanie czystości części / urządzeń medycznych

Pobieranie próbek wody laboratoryjnej do badania wody oczyszczonej i wody do wstrzykiwań (WFI)

Testowanie wydajności filtrów