Polaron

Detekcja zagrożeń Chemicznych Biologicznych Radiacyjnych Nuklearnych Wybuchowych

Polaron™ F10 Real-Time Bioaerosol Sensor Polaron F10 jest najnowocześniejszą technologią wykrywania zagrożeń biologicznych w powietrzu w czasie rzeczywistym. Wykorzystując zgłoszoną do opatentowania technologię opartą na spolaryzowanym rozpraszaniu światła elastycznego, Polaron może wykrywać i klasyfikować cząsteczki aerozolu na czułość 0,5 mikrona (w tym małe cząstki o słabych właściwościach fluorescencyjnych). Szybko i Więcej…