Dobre Praktyki

Dobra Praktyka Wytwarzania

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) jest zestawem procedur produkcyjnych, które w szczególności nastawione są na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych, ale także zmienności cech produktów.  Praca zgodnie z zasadami Czytaj więcej…

Z Uni-Export, przed