Dobra Praktyka Wytwarzania

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) jest zestawem procedur produkcyjnych, które w szczególności nastawione są na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów niespełniających wymagań jakościowych, ale także zmienności cech produktów.  Praca zgodnie z zasadami GMP jest szczególnie istotne w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. We wspomnianych sektorach przemysłu GMP lub ich Więcej…