Badanie powietrza

Pomiary mikrobiologiczne jednokrotnego użytku Biocapt Single-Use

BioCapt Single-Use- Jednorazowa impakcyjna głowica mikrobiologiczna OPIS  BioCapt® Single-Use Microbial Impactor pomaga zminimalizować liczbę fałszywych trafień dla aktywności drobnoustrojów w czystych pomieszczeniach farmaceutycznych, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia płyt agarowych. Przyczynia się do zwiększenia produktywności wyeliminowano wiele kosztownych Czytaj więcej…

Z Uni-Export, przed
Badanie powietrza

Aktualności – Biocapt Single-Use

Biocapt Single-Use Biocapt Single-Use to głowice do pomiarów zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza. Biocapt Single-Use (jednorazowego użytku) są doskonałym rozwiązaniem do monitoringu pomieszczeń czystych, gdyż ich budowa i proces wytwarzania minimalizuje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia pożywki przez operatora, jednocześnie umożliwia łatwą identyfikację wyników fałszywie Czytaj więcej…

Z Uni-Export, przed