Bioreset Combo

Systemy dekontaminacji

  BIORESET COMBO System dekontaminacji wielu pomieszczeń metodą nadtlenku wodoru w fazie gazowej. Zintegrowane zarządzanie generatorami nadtlenku wodoru Bioreset Plus w celu jednoczesnej dekontaminacji wielu pomieszczeń lub każdego pomieszczenia z osobna.

zagrożenie biologiczne

Aktualności – Dekontaminacja nadtlenkiem wodoru

Dekontaminacja nadtlenkiem wodoru VPHP Dekontaminacja pomieszczeń i urządzeń nadtlenkiem wodoru w fazie gazowej VPHP zapewnia wysoką skuteczność redukcji obecności mikroorganizmów (redukcja 6log – zmniejszenia ilość mikroorganizmów 1.000.000-krotnie). Okresowo cykle biodekontaminacji nadtlenkiem wodoru powinny być przeprowadzane w celu utrzymania wymaganych warunków środowiskowych i zabezpieczenia środowiska pracy przed zagrożeniami bakteryjnymi. Poniżej przedstawiamy Więcej…