Nadtlenek wodoru

Systemy dekontaminacji

  BIORESET COMBO System dekontaminacji wielu pomieszczeń metodą nadtlenku wodoru w fazie gazowej. Zintegrowane zarządzanie generatorami nadtlenku wodoru Bioreset Plus w celu jednoczesnej dekontaminacji wielu pomieszczeń lub każdego pomieszczenia z osobna. POWRÓT

Z Uni-Export, przed