Air Techniques International

Rodzina generatorów Laskina 4B/4B lite

Generator aerozolu 4B

OPIS 

Generatory ATI Laskin Nozzle stanowią idealne rozwiązanie do tworzenia rozproszonego, submikronowego aerozolu do certyfikowania i kwalifikowania systemów filtracyjnych in-situ.
Użytkownicy końcowi to głównie organa, które dokonują niezależnej certyfikacji dla filtrów, placówki rządowe i komercyjne obiekty jądrowe, producenci leków, placówki medyczne,
a także inne zastosowania przemysłowe.
Rodzina TDA-4B ma wytrzymałą konstrukcję ze stali nierdzewnej, z łatwą do czyszczenia konstrukcją, dużym otworem do napełniania, wyborem strumienia i regulacją ciśnienia oraz standardowym trzy-calowym kołnierzem do montażu .
Generatory aerozoli TDA-4B produkują standardowy, powtarzalny aerozol Laskin III-A, którego stężenie można regulować, aby spełnić wiele wymagań.
Generatory najczęściej używane są z fotometrem aerozolowym do pomiaru penetracji aerozolu poszczególnych filtrów lub systemów filtrujących, zazwyczaj w celu identyfikacji, kwantyfikacji i naprawy wycieków.
Koncentracja aerozolu zależy od modelu generatora;
Możliwe jest do uzyskania stężenie od 100 μg / l do 10 μg / l przy przepływach powietrza od 405 do 8 100 CFM *.
Zestaw adaptera węża (wąż nie jest dołączony), używany do zdalnego wprowadzania aerozolu, łatwo łączy się ze standardowym kołnierzem wylotowym i jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

ZASTOSOWANIE

Generowanie aerozolu wykorzystywanego do

Certyfikacja filtrów

Testów w obiektach jądrowych

Testów w produkcji farmaceutycznej

Urządzenia medyczne i pomieszczenia czyste

Szafy bio i okapy wyciągowe