Particle Measuring Systems

Liczniki cząstek w substancjach żrących

hslis

OPIS 

Licznik cząstek stałych (HPLIS-M100e) zapewnia nieprzerwane monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w płynach korozyjnych, w tym fluorowodoru (HF) w czasie rzeczywistym. HSLIS Liquid Particle Counter ułatwia zrozumienie właściwości płynu roboczego. Połączenie wysokiej czułości i niskiego kosztu czyni go idealnym, gdy wymagana jest duża liczba czujników i / lub długoterminowe trendy. Integracja płynnego licznika cząstek HSLIS z oprogramowaniem FacilityNet zapewnia ekonomiczny sposób monitorowania wielu systemów przepływu i zapewnia dedykowane lokalne funkcje wyświetlania i sterowania.

ZASTOSOWANIE

Monitorowanie chemicznych systemów dostarczania
Pomiar skuteczności filtra
Epizodyczne śledzenie zdarzeń i alarmowanie
Ciągłe monitorowanie systemu