Particle Measuring Systems

Liczniki cząstek w substancjach żrących HSLIS-M50e

hslis

OPIS 

OPIS 

 

Licznik cząstek stałych (HPLIS-M100e) zapewnia nieprzerwane monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w płynach korozyjnych, w tym fluorowodoru (HF) w czasie rzeczywistym. HSLIS Liquid Particle Counter ułatwia zrozumienie właściwości płynu roboczego. Połączenie wysokiej czułości i niskiego kosztu czyni go idealnym, gdy wymagana jest duża liczba czujników i / lub długoterminowe trendy. Integracja płynnego licznika cząstek HSLIS z oprogramowaniem FacilityNet zapewnia ekonomiczny sposób monitorowania wielu systemów przepływu i zapewnia dedykowane lokalne funkcje wyświetlania i sterowania.

Licznik cząstek stałych o wysokiej czułości (HSLIS-M50e) zapewnia nieprzerwane monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w układach wody dejonizowanej DI) w czasie rzeczywistym. HSLIS-M50e ułatwia zrozumienie właściwości płynu roboczego. Połączenie wysokiej czułości i niskiego kosztu czyni go idealnym, gdy wymagana jest duża liczba czujników i / lub długoterminowe trendy. Integracja płynnego licznika cząstek HSLIS z oprogramowaniem FacilityNet zapewnia ekonomiczny sposób monitorowania wielu systemów przepływu i zapewnia dedykowane lokalne funkcje wyświetlania i sterowania. Licznik cząstek HSLIS dostępny jest również w wersji do monitorowania substancji korozyjnych (HSLIS-M65e i HSLIS-M100e)

ZASTOSOWANIE

Kwantyfikacja stężeń cząstek w systemach wody dejonizowanej

Pomiar skuteczności filtrów

Wykrywanie wzrostu bakterii w systemach DI wody

Epizodyczne śledzenie zdarzeń i alarmowanie

Ciągłe monitorowanie systemu