Particle Measuring Systems

System detekcji zanieczyszczeń molekularnych

AirSentry® II mobile

OPIS 

Zaprojektowany w celu wzmocnienia stałych programów monitorowania zanieczyszczenia powietrza molekularnego (AMC), AirSentry II Mobile AMC Detection System to pierwszy prawdziwie mobilny system do monitorowania zanieczyszczeń molekularnych w powietrzu w pomieszczeniach czystych. Mobilność odgrywa ważną rolę w strategicznym programie monitorowania zanieczyszczeń cząsteczkowych w powietrzu, umożliwiając szybkie zlokalizowanie, określenie ilościowe i wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń. Lokalny komputer dotykowy na mobilnym wózku zapewnia natychmiastową informację zwrotną o poziomach AMC w każdym miejscu monitorowania. Oprogramowanie Facility Net zapewnia przechowywanie danych i wyświetlanie graficzne w czasie rzeczywistym podczas monitorowania określonego środowiska. Wbudowane, filtrowane chemicznie, czyste i suche powietrze (CDA) oraz próżnia są dostarczane w obudowie wózka, aby zagwarantować, że analizatory mogą pobierać próbki natychmiast po przeniesieniu bez długich czasów rozgrzewania analizatora przez konkurencyjne systemy.

ZASTOSOWANIE

Rozwiązywanie problemów i przestrzenna identyfikacja unoszących się w powietrzu źródeł molekularnych zanieczyszczeń

Izolacja i weryfikacja zdarzeń AMC wykrywanych przez wielopunktowe systemy monitorowania

Testowanie poziomów AMC w minitrogach i narzędziach procesowych

Testowanie i walidacja wydajności filtracji chemicznej

POBIERZ SPECYFIKACJĘ