logo sequoia scientific

Monitor osadu do ochrony turbin hydrotechnicznych przed ścieraniem.

Lisst Infinite otwarty

OPIS 

Ścieranie turbin przez osady powoduje straty w milionach dolarów. Można tego uniknąć  instalując monitor osadu do ochrony turbin hydrotechnicznych. Gdy pojawiają się niebezpieczne warunki, generuje alarm, aby operatorzy instalacji mogli zamknąć produkcję energii. Instrument ten oparty jest na technologii dyfrakcji laserowej (LD). Technologia ta oddziela zmierzone stężenie osadu na nieszkodliwe drobne cząstki i szkodliwe  gruboziarniste elementy. Dane dotyczące koncentracji ziaren grubych mogą być używane do wywoływania alarmu w przypadku wystąpienia warunków ścierania. Technologia LD pozwala uniknąć fałszywych alarmów i utraty przychodów z wytwarzania.

Urządzenie LISST-Infinite zostało zaprojektowane do generowania alarmów dla operatorów instalacji, aby umożliwić im podjęcie działań w niebezpiecznych warunkach. Wytyczne dotyczące tego, kiedy zamknąć instalację zaczęły niedawno ewoluować.

Pierwsza wytyczna zaproponowana została podczas sympozjum na temat hydro abrazji IAHR w Grenoble we Francji, w lipcu 2016 r.

Bardzo podobna idea została zaprezentowana na tej samej sesji przez szwajcarskich naukowców.

Uszkodzenia turbin występują tylko z powodu dużych i twardych ziaren, poruszających się z dużą prędkością. Krótko mówiąc, rozmiar ziarna jest ważny. Czujniki, takie jak typ zmętnienia, nie odróżniają nieszkodliwych drobnych ziaren od szkodliwych dużych ziaren. W związku z tym mogą prowadzić do fałszywych alarmów. Fałszywe alarmy mogą spowodować utratę przychodów z wytwarzania energii. Technologia dyfrakcji laserowej Sequoia wbudowana w instrument LISST-Infinite jest jedyną technologią, która zgłasza całkowite stężenie zawieszonego osadu w 3 klasach wielkości (cienka, średnia i gruba). Ciągle aktualizowany pasek stanu wyświetla serie czasowe koncentracji w tych klasach wielkości oraz sumę. Interwał próbkowania ustalany jest przez operatora. Sequoia zapewnia oprogramowanie i (opcjonalnie) komputer z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem. Sequoia zapewnia kompletne rozwiązanie – od dostawy przyrządu i instalacji do dostarczania danych w Control Room. Operatorzy wybierają i określają poziomy stężenia alarmów dźwiękowych. Alarmy mają pewną zdolność przewidywania niebezpiecznych warunków, a także prognozowania warunków „wszystkich klarownych”. Niektóre wymagania dotyczące instalacji, np. roboty budowlane są obowiązkiem klienta.

Podsumowanie funkcji znajduje się poniżej:

Stężenia graniczne: ~ 10 ppm do ~ 30 000 ppm. (rzeczywiste wartości graniczne mogą być wyższe w przypadku większych ziaren);

Oprogramowanie: przewiduje pojawienie się niebezpiecznych poziomów osadów i ostrzega. Przedział próbkowania: 15 min. i dłużej.

Zasilanie: 110VAC lub 220VAC.

Komunikacja: RS-232,

Światłowód o długościach od instalacji przyrządu do stanowiska wyświetlania danych.

Oprogramowanie: Dostarczane jest potężne oprogramowanie Windows do przeglądania list paskowych stężeń w wielu stacjach na wspólnym serwerze lub poprzez umieszczanie danych w chmurze.

Ustawienia alarmu: Wybrano użytkownika. Alarmy mogą być oparte na jednej z 3 klas wielkości, chociaż zalecana jest tylko największa klasa, 75-381 mikronów.

Poziomy alarmowe są wybierane przez użytkownika. Algorytm zawiera logikę zapobiegania fałszywemu alarmowi.

Archiwum danych: Dane są archiwizowane w celu przygotowania raportu przez klienta.

Zapotrzebowanie na wodę: przyrząd potrzebuje czystej przefiltrowanej wody do regularnego „zerowania” mocy wyjściowej. Zapytaj nas o nasz filtr wody i zbiornik, dostępny jako kompletny system.

OPIS 

  • Monitor osadu do ochrony turbin hydrotechnicznych przed ścieraniem.