Particle Measuring Systems

FacilityPro - System monitoringu środowiskowego pomieszczeń czystych, zapewniający integralność danych, automatyzację procesów, prostotę użytkowania.

Monitoring stref czystych z FacilityPro 5010

OPIS 

Procesor FacilityPro® zapewnia centralne  monitorowania środowiska. Jednostka komunikuje się z czujnikami pomieszczeń czystych, w tym z monitorami cząstek
i mikroorganizmów. FacilityPro® to kluczowy element architektury automatyki przemysłowej, system oferuje wysoką niezawodność i ochronę pomiarów w swojej pracy komunikuje się z punktami pomiarowymi i oprogramowaniem poprzez bufor, który pozwala na zabezpieczenie danych w przypadku awarii. Procesory FacilityPro® są dostępne w trzech wersjach,
z różnymi funkcjami obsługującymi szereg projektów systemów i aplikacji:

Dostępne są:

FacilityPro® 5010

FacilityPro® 3010

FacilityPro® 1010

Wszystkie trzy procesory FacilityPro® są kompatybilne z oprogramowaniem serwerowym FacilityPro® SCADA lub modułem serwera FacilityPro® SMART.

Wyjątkowo FacilityPro® 1010 nadaje się również do aplikacji OEM, zapewniając ścieżkę integracji między czujnikami systemów pomiarowych cząstek i platformami oprogramowania innych producentów.

ZASTOSOWANIE

Monitorowanie pomieszczeń czystych

Dedykowany monitoring krytycznych lokalizacji

Monitorowanie wielu lokalizacji

Monitorowanie izolatorów

Monitorowanie procesu napełniania linii w przemyśle spożywczym,kosmetycznym i farmaceutycznym

Monitorowanie komór bezpieczeństwa bezpieczeństwa biologicznego i wyciągów laminarnych