Monitoring stref czystych z FacilityPro 5010

Monitoring stref czystych z FacilityPro i zarządzanie danymi

Sterylizacja i klasyfikacja Cleanroom

Particle Measuring Systems

Klasyfikacja cleanroom — pomieszczeń czystych, określa parametry obszaru, na którym wymagany jest konkretny sposób kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami oraz sposób ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń na ten obszar. Obiekty tego typu nakładają konieczność stosowania właściwych jednostek klimatyzacyjnych. Wymagana jest także odpowiednia sterylizacja cleanroom. W naszej ofercie — znajdą Państwo systemy umożliwiające identyfikację zanieczyszczeń i monitorowanie stanu powietrza, zgodnie z wymaganiami, jakie stawia klasyfikacja cleanroom.

Systemy sterowania przemysłowego zapewniają integralność danych, automatyzację procesów, prostotę użytkowania i integrację danych.
Oprogramowanie FacilityPro zapewnia interfejs, zarządzanie danymi i raportowanie w celu monitorowania środowiska.
Pomaga zrozumieć dane pochodzące z licznika cząstek w celu łatwego i taniego zarządzania danymi, w tym prowadzenia dokumentacji elektronicznej.
Steruje próbkowanymi próbnikami i zbiera dane z czujnika cząstek LiQuilaz. Łatwa kalibracja USP 788. 21 CFR Part 11.
Przyjazny dla użytkownika program do obsługi systemów pomiaru cząstek cieczy. Zapewnia kompleksowy widok informacji o partii.
Wyświetlanie danych dla wszystkich liczników cząstek stałych, monitorów molekularnych i różnych produktów innych producentów.
Urządzenie wejścia / wyjścia (I / O) do sygnałów elektrycznych, które może być bezpośrednio zintegrowane z FacilityNet, FacilityNet Pro Smart lub FacilityNet Pharma Software.