Particle Measuring Systems

Monitoring cleanroom

Klasyfikacja cleanroom - pomieszczeń czystych, określa parametry obszaru na którym wymagany jest konkretny sposób kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami oraz sposób ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń na ten obszar. Obiekty tego typu nakładają konieczność stosowania właściwych jednostek klimatyzacyjnych. W naszej ofercie - znajdą Państwo systemy umożliwiające identyfikację zanieczyszczeń i monitorowanie stanu powietrza.

Systemy sterowania przemysłowego zapewniają integralność danych, automatyzację procesów, prostotę użytkowania i integrację danych
Oprogramowanie FacilityPro zapewnia interfejs, zarządzanie danymi i raportowanie w celu monitorowania środowiska.
Pomaga zrozumieć dane pochodzące z licznika cząstek w celu łatwego i taniego zarządzania danymi, w tym prowadzenia dokumentacji elektronicznej
Steruje próbkowanymi próbnikami i zbiera dane z czujnika cząstek LiQuilaz. Łatwa kalibracja USP 788. 21 CFR Part 11 
Przyjazny dla użytkownika program do obsługi systemów pomiaru cząstek cieczy. Zapewnia kompleksowy widok informacji o partii
Wyświetlanie danych dla wszystkich liczników cząstek stałych, monitorów molekularnych i różnych produktów innych producentów.
Urządzenie wejścia / wyjścia (I / O) do sygnałów elektrycznych, które może być bezpośrednio zintegrowane z FacilityNet, FacilityNet Pro Smart lub FacilityNet Pharma Software