PRENUMERATA NEWSLETTERA

Jak zapisać się do newslettera?

Zapisz się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uni-Export Instruments Polska z siedzibą w Zielonce, przy ul. ul. Adama Mickiewicza 48, w celu korzystania z prowadzonej przez Uni-Export Instruments Polska usługi „Newsletter”.
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania oraz regulaminem usługi. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.