Particle Measuring Systems

Oprogramowanie do Analizy Danych

sampler sight oprogramowanie

OPIS

Oprogramowanie DataAnalyst pomaga zrozumieć dane z licznika cząstek w celu łatwego i taniego zarządzania danymi, w tym prowadzenia dokumentacji elektronicznej.
DataAnalyst Software wie, czego szukać i wykonuje obliczenia. Pobieranie, archiwizowanie i raportowanie danych jest
w pełni zgodne z wszystkimi wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego przesyłania danych.

Kompleksowa struktura raportowania działa z konkretnymi danymi wejściowymi z licznika cząstek
i filtruje dane próbkowania na podstawie lokalizacji, daty / czasu lub informacji o partii produktu. Raporty mogą być generowane w celu spełnienia wymagań branżowych i skonfigurowane tak, aby zawierały surowe dane, dane tabelaryczne, formaty statystyczne i graficzne. Narzędzie do raportowania można również skonfigurować, aby udostępniało różne formaty raportów, w tym certyfikaty ISO14644, FDA / EU-GMP lub standardy FS209.

Możliwa jest integracja z próbnikami drobnoustrojów MiniCapt® Mobile pozwala na zbieranie, przechowywanie
i raportowanie danych do pobierania próbek. Nowa funkcja ręcznego wprowadzania danych umożliwia upoważnionemu użytkownikowi uwzględnianie zliczeń CFU, temperatury inkubacji i czasu inkubacji.

ZASTOSOWANIE

Monitorowanie pomieszczeń czystych

Dedykowany monitoring krytycznych lokalizacji

Monitorowanie wielu lokalizacji

Monitorowanie izolacji

Pobieranie danych z urządzeń typu Lasair III i MiniCaptMobile

Monitorowanie narzędzi procesowych