Air Techniques International

System detekcji zagrożeń biologicznych

Polaron

OPIS 

Polaron F10 jest najnowocześniejszą technologią wykrywania zagrożeń biologicznych w powietrzu w czasie rzeczywistym.
Wykorzystując opatentowania technologię opartą na zmiennym rozpraszaniu spolaryzowanego światła, Polaron może wykrywać i klasyfikować cząsteczki aerozolu od czułość 0,5 mikrona (w tym małe cząstki o słabych właściwościach fluorescencyjnych).
Szybko i niezawodnie wykrywa wszystkie cztery klasy czynników biologicznych w niskich stężeniach, z niską liczbą fałszywych alarmów. Urządzenie stale monitoruje powietrze i zapewnia wczesne ostrzeganie 
o potencjalnych zagrożeniach związanych z aerozolem. Jest systemem ostrzegawczym pierwszego poziomu dla różnych aplikacji
Zalety:
Duży zasięg - niedrogi, kompaktowy, lekki.
Najlepsza w swojej klasie czułość - zdolna do wykrywania cząsteczek we wszystkich klasach agentów (zarodniki, bakterie, wirusy, toksyny).
Niska ilość fałszywych alarmów - zaawansowane algorytmy do klasyfikowania tła aerozoli w porównaniu anomalii.

ZASTOSOWANIE

Główne obszary zastosowania:

Ochrona budynków

Zabezpieczenie pomieszczeń transportu masowego

Monitorowanie stref publicznych

Podstawowe zabezpieczenie przed skażeniem biologicznym