Particle Measuring Systems

BioCapt Single-Use- Jednorazowa impakcyjna głowica mikrobiologiczna

biocapt

OPIS 

BioCapt® Single-Use Microbial Impactor pomaga zminimalizować liczbę fałszywych trafień dla aktywności drobnoustrojów w czystych pomieszczeniach farmaceutycznych, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia płyt agarowych.

Przyczynia się do zwiększenia produktywności wyeliminowano wiele kosztownych i czasochłonnych etapów sterylizacji, takich jak autoklawowanie, dezynfekcja, obsługa i logistyka. To innowacyjne podejście do żywotnego mikrobiologicznego pobierania próbek powietrza i monitorowania opiera się na wydajności zbierania żywotnego impaktora ze stali nierdzewnej BioCapt, a także praktycznie eliminuje fałszywe alarmy dzięki specjalistycznemu pakowaniu i zastosowaniu jednorazowemu. BioCapt Microbial Impactor (Single-Use) zapewnia pobieranie próbek przy minimalnym zakłóceniu powietrza i może być używany do efektywnego pobierania próbek z prędkością 25 lub 50 l / min, aby dostosować się do rutynowego monitorowania i szybkiego pobierania próbek. To nowe urządzenie ma udowodnione odzyskiwanie mikroorganizmów w warunkach stresowych po dwóch godzinach ciągłego pobierania próbek powietrza (przepływ 25 l / min), zmniejszając liczbę zmian płyt wymaganych do ciągłego pobierania próbek powietrza.

ZASTOSOWANIE

Monitorowanie mikrobiologiczne powietrza w czystych pomieszczeniach i podobnych kontrolowanych środowiskach

Testowanie mikrobiologiczne powietrza zgodnie z USP 797

Monitoring zanieczyszczeń biologicznych w środowiskach produkcji urządzeń medycznych

Mikrobiologiczny monitoring obszarów produkcji materiałów aseptycznych

Mikrobiologiczny monitoring gabinetów chirurgicznych i sal operacyjnych