Oprogramowanie EcoLight-S do obliczeń na bazie modeli ekosystemów wodnych

EcoLight-S (ubroutine) jest niezwykle szybkim rozwiązaniem do rozwiązywania równania RTE (radiacyjnego równania przeniesienia), opracowanego do użycia jako optyczny komponent sprzężonych optyczno-biologiczno-optycznych modeli ekosystemów oceanicznych, lub jako radiacyjny model przeniesienia do przodu z niejawnych modeli odwrotnych.

 

HydroLight jest przeznaczony do samodzielnego użytku jako narzędzie badawcze i posiada interfejs użytkownika do wprowadzania danych wejściowych potrzebnych do rozwiązania RTE.


Zastosowanie:

Klasa czystości:

Klasa ISO:

Produkt dostępny na zamówienie

Opis produktu

EcoLight-S to zbiór podprogramów, które mają być wbudowane w kod użytkownika i nie ma interfejsu użytkownika ani wbudowanego bio-geo-optycznego procesora IOP (własność własna optyczna, właściwości absorpcji i rozpraszania) lub modele nieba. EcoLight-S jest czysto rozwiązującym RTE, który kładzie nacisk na szybkie czasy działania kosztem dokładności (możliwej do wyboru przez użytkownika).

EcoLight-S ma różne opcje, takie jak rozwiązywanie RTE przy wybranych długościach fal i na różnych głębokościach przy różnych długościach fali (ustalane dynamicznie w czasie wykonywania), przy nierozwiązanych długościach fal i głębokościach uzyskiwanych przez interpolację lub ekstrapolację. Takie opcje mogą znacznie skrócić czas pracy, ale także zmniejszyć dokładność obliczonych napromieniowań i innych wielkości. EcoLight-S może obliczyć PAR w całej strefie eufotycznej z błędem mniejszym niż 10% w ułamku sekundy na umiarkowanie szybkim komputerze. Po zoptymalizowaniu, EcoLight-S jest zwykle 1000 razy szybszy niż HydroLight. Wejścia dla EcoLight-S są takie same jak dla HydroLight, a mianowicie IOP części wód, padające promieniowanie nieba i dolny współczynnik odbicia (w wodach o skończonej głębokości). Wszystkie wejścia potrzebne do rozwiązania RTE muszą być jawnie zdefiniowane przez użytkownika przed wywołaniem podprogramu EcoLight-S. W modelu EcoLight-S nie ma wbudowanych modeli bio-geo-optycznych (lub nieba itp.), Chociaż takie modele można wywoływać za pomocą własnego programu użytkownika w celu uzyskania danych wejściowych wymaganych przez EcoLight-S. Chociaż nie ma interfejsu użytkownika dla EcoLight-S, oprogramowanie posiada „wypełnij puste” szablony i przykładowe programy sterowników pokazujące, jak zdefiniować potrzebne wejścia. EcoLight-S jest całkowicie nowym kodem napisanym w Fortran 95 (z wyjątkiem kilku starszych procedur kodu publicznego Fortran 77 dla standardowych operacji matematycznych). Cała komunikacja między kodem użytkownika a EcoLight-S odbywa się za pośrednictwem dwóch modułów Fortran 95 i jednego wywołania podprogramu EcoLight-S. Moduł wejściowy zawiera wszystkie wejścia, które muszą być zdefiniowane przez użytkownika (w formacie „wypełnij pusty”) przed wywołaniem EcoLight-S, a moduł wyjściowy zwraca wszystkie wyjścia z EcoLight-S do użytku przez użytkownika. Użytkownik nie musi posiadać żadnej wiedzy o wewnętrznych działaniach kodu EcoLight-S. Podobnie, kod EcoLight-S jest całkowicie niezależny od charakteru i celu kodu użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika EcoLight-S i Dokumentacji technicznej.

Przykładowe zastosowania
  • EcoLight-S (ubroutine) jest niezwykle szybkim rozwiązaniem do rozwiązywania równania RTE (radiacyjnego równania przeniesienia), opracowanego do użycia jako optyczny komponent sprzężonych optyczno-biologiczno-optycznych modeli ekosystemów oceanicznych, lub jako radiacyjny model przeniesienia do przodu z niejawnych modeli odwrotnych.

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.