Logo bioreset

UNIWERSALNY SYSTEM DLA ULTRA-SZYBKIEGO  ROZMIESZCZENIA MEDIUM BIODEKONTAMINACYJNEGO

bioreset turboflow

OPIS 

Bioreset Turboflow to innowacyjny system wentylacyjny. Optymalizując dystrybucję środka do biodekontaminacji, pomaga skrócić czas trwania cyklu i uprościć potwierdzoną powtarzalność cyklu również w pomieszczeniach o złożonym układzie geometrycznym.

System składa się z jednostki centralnej, która może być wyposażona w jednostki satelitarne, aby wzmocnić działalność dystrybucyjną w celu spełnienia najbardziej złożonych wymogów w zakresie biodekontaminacji.

Jednorodna i rozpowszechniona dystrybucja nadtlenku wodoru w fazie pary (V-PHP) jest jednym z kluczowych elementów sukcesu cykli biologicznego odkażania. Gdy obszary poddawane obróbce mają złożony układ geometryczny, zastosowanie systemów wentylacyjnych może pomóc osiągnąć najlepsze wyniki w czasie trwania cyklu i wydajności.

Kompaktowa  jednostka centralna, łatwa do przenoszenia i przechowywania po użyciu. Jednostki satelitarne i kable zasilające umieszczone wewnątrz jednostki centralnej upraszczają transport i zmniejszają wymaganą przestrzeń do przechowywania.
Skrócony czas ustawiania cyklu.

Wykonane ze stali nierdzewnej ABS i AISI 304.

Kompatybilny z dowolnym generatorem V-PHP.

Szybszy i szerszy rozkład środka dekontaminującego optymalizuje całkowity czas trwania cyklu.

ZASTOSOWANIE

Stosowany głównie do usuwania skażenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni w kontrolowanych lub klasyfikowanych środowiskach farmaceutycznych, biomedycznych, biotechnologicznych lub w każdym innym środowisku wrażliwym na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Znajduje zastosowanie wszędzie gdzie wymagana jest wysoka wydajność bez wstępnego kondycjonowania środowiska.

Do środowisk wykorzystujących nadtlenek wodoru (H2O2) i nie wymagających wielu czynności konserwacyjnych.

Uzasadnione zastosowanie dla oszczędność kosztów dzięki szybkości cykli i mniejszemu zapotrzebowaniu na kosztowe materiały eksploatacyjne