Particle Measuring Systems

Szafa bezpieczeństwa liczników cząstek

Particle safety sensor Cabinet

OPIS 

System czujników cząstek stałych Particle Measuring Systems® zapewnia chemiczną izolację i bezpieczne warunki pracy dla czujników chemicznego liczenia cząstek Chem 20 ™ i UltraChem® 40 lub 100. Szafka zaprojektowana jest do osadzania na półce lub innej płaskiej powierzchni. Obudowa szafki zawiera czujnik cząstek chemicznych, który wykrywa wycieki chemiczne z zewnętrznym alarmem i zapewnia dodatkową ochronę podczas wycieku. W przypadku wycieku substancji chemicznych następującym w liczniku cząstek chemicznych lub połączeniach próbek, system automatycznie wykryje wyciek, zamknie zawory próbki na wlocie i wylocie, wyłączy zasilanie czujnika cząstek i zapewni zewnętrzny kontakt alarmowy.

ZASTOSOWANIE

Systemy dystrybucji chemicznej
Narzędzia do procesów półprzewodnikowych
Instalacje do chemicznego pakowania o wysokiej czystości