Particle Measuring Systems

Mikrobiologiczna kontrola powierzchni - Surcapt

zestaw surcapt

OPIS 

czytnik surcaptZestaw do wykrywania drobnoustrojów SurCapt ™ to wszechstronny, gotowy do użycia zestaw, który upraszcza i przyspiesza proces środowiskowego testowania powierzchni pod kątem skażenia biologicznego. Zestaw wykorzystuje technologię GreenLight® do szybkiego wykrywania aktywności drobnoustrojów na powierzchniach pomieszczeń czystych, a konstrukcja zmniejsza prawdopodobieństwo krzyżowego zanieczyszczenia próbki i niewłaściwego obchodzenia się z próbkami przez operatora. Zestaw SurCapt Kit jest przeznaczony do użytku z czytnikiem automatycznym GreenLight. Wewnętrzna dioda LED czytnika wysyła światło do czujnika polimerowego umieszczonego w fiolce zestawu, a układ optyczny wykrywa zanikanie emisji sygnału fluorescencji odnoszącego się do wyczerpywania się tlenu w czasie w wyniku oddychania przez mikroorganizm. System jest elastyczny i umożliwia wyliczenie uzyskane z wewnętrznej kalibracji lub test pozytywny / negatywny na podstawie obecności / braku wyczerpania tlenu w czasie. Oprogramowanie czytnika umożliwia ciągłe pomiary ubytku tlenu w czytniku lub pomiary punktu końcowego z zewnętrznych próbek inkubowanych.

ZASTOSOWANIE

czytnik surcapt kitMikrobiologiczne pobieranie próbek powierzchni w pomieszczeniach czystych i związanych z nimi kontrolowanych środowiskach

Kontrola mikrobiologiczna sprzętu, odzieży operatora i rękawic

Łatwe monitorowanie punktu krytycznego w RABS i izolatorach

Dzięki urządzeniu Surcapt wyniki pomiaru ilości mikroorganizmów na powierzchniach otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Więcej urządzeń do pomiarów mikrobiologicznych znajdziesz tutaj.