mycometer,Mierniki bakterii
Bactiquant-water - technologia potwierdzona przez US-EPA
Mierniki bakterii

OPIS 

Bactiquant-water to szybka metoda oznaczania całkowitej liczby próbek w wodzie i innych płynnych próbkach. Kluczowa cechą jest, że Bactiquant-water redukuje czas analizy dla wszystkich bakterii z dni do minut. Przez Agencję Ochrony Środowiska (USEPA). (RSD <7%) i pobierania informacji o procesach sanitarnych i jakości wody mikrobiologicznej. Analiza bakteriobójcza zapewnia kompleksową definicję bakteriobójczą, która obejmuje bakterie zarodkowe, bakterie beztlenowe i tlenowe. Metodologia Bacticquant-water to poznała technologia, które oferują: (nie wszystkie z nich są zawarte w pakiecie podstawowym) Elastyczne rozwiązania dotyczące klientów Sprzęt przenośny i laboratoryjny Solidna i trwała chemia analityczna Trening biegłości Oprogramowanie do obsługi danych (zgodna z FDA-21 CFR część 11) Pakiet Zapewnienia Jakości (weryfikacja biegłości w domu) Na podstawie nie ma wpływu, przewodność, twardość ani pH, ani na kolor. Produkt jest wyjątkowym, a także w niewielu lokalizacjach w trudnych warunkach.

ZASTOSOWANIE

KONTROLA CAŁKOWITEGO ŁAŃCUCHA DO PRODUKCJI WODY

Prawdziwa wartość monitorowania jakości mikrobiologicznej wody polega na wczesnym wykryciu zmiany z normalnych warunków pracy. Dlatego punktem wyjścia do uzyskania pełnego potencjału technologii Bactiquant jest ustalenie linii podstawowych dla normalnej pracy w krytycznych punktach kontrolnych. Oprogramowanie do przetwarzania danych Bactiquant jest następnie wykorzystywane do ustalania progów operacyjnych, w oparciu o dane historyczne i proste obliczenia statystyczne (ISO 11462-1). Oprogramowanie zapewnia operatorowi szybki i kompleksowy przegląd jakości mikrobiologicznej wody i łatwo interpretowalne wyniki.

WCZESNE WYKRYWANIE ODCHYLEŃ

Celem naszych klientów branżowych i użytkowych jest wytwarzanie wody o jednolitej i wysokiej jakości. Słowo kluczowe to kontrola procesu. Zaletą w stosunku do innych metod kontroli jakości, takich jak "inspekcja", jest to, że nacisk kładziony jest na wczesne wykrywanie i zapobieganie problemom, a nie na korygowanie problemów po ich wystąpieniu i skutkuje wodą o jakości poniżej standardowej. Nasi klienci wytwarzają wodę o wysokiej jakości, monitorując i kontrolując jakość wody w całym łańcuchu produkcyjnym, od wody surowej poprzez procesy przetwarzania i dystrybucję aż do końcowego zastosowania.

MONITOROWANIE MIKROBIOLOGICZNE I KONTROLA W PROCESIE

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESAMI (SPC) I PLANY REAKCJI SPC

jest stosowany w celu monitorowania i kontrolowania procesu.

SPC może być stosowany w każdym procesie, w którym można zmierzyć zgodność produktu. Kluczowe narzędzia w SPC obejmują tabele kontrolne i nacisk na ciągłe doskonalenie. Aby uzyskać pełny potencjał monitorowania i sterowania procesem, ważne jest ustalenie planu reakcji, który opisuje, co robisz, jeśli wynik przekracza limit kontrolny. Typowy plan reakcji obejmuje ponowne testowanie, ustanowienie przewodnika po rozwiązywaniu problemów i protokołów dostosowujących proces.

Stosowanie urządzenia i zasady działania