logo sequoia scientific

Particle Tracer Studies

cząstki sedymentacyjne

OPIS 

Partrac opracował metodę powlekania cząstek barwnikiem fluorescencyjnym. Barwnik jest związany z cząstkami i nie odpada, gdy cząstki są narażone na działanie wody. Cząstki można wytwarzać w zakresie wielkości i gęstości, aby lepiej symulować rzeczywiste cząstki będące przedmiotem zainteresowania. Cząstki mogą być również magnetyczne, dzięki czemu pobieranie próbek może odbywać się za pomocą dużych magnesów. W przeszłości cząsteczki znacznika musiały być rozdzielane ręcznie pod mikroskopem był to bardzo powolny i żmudny proces. Wykorzystując cząstki Partrac, duże próbki osadu można szybko przetworzyć, dodając do osadu rozpuszczalnik, który przenosi barwnik fluorescencyjny do roztworu. Następnie można użyć bardzo dokładnego fluorometru optycznego do określenia ilości cząstek w osadzie. Partrac zapewnia wyspecjalizowane usługi śledzenia cząstek w celu wsparcia wielu środowisk miejskich, rzecznych, przybrzeżnych i morskich. Zapewnia to informacje na temat obszarów zrzutu źródła, ścieżek transportowych, centrów osadzania i strumienia cząstek.

Wszystkie znaczniki wykonane są z niereaktywnych materiałów naturalnych i nie są niebezpieczne.

ZAKRES ROZMIARÓW 0,050 – 25 mm

GĘSTOŚĆ ZAKRESU 1005 – 4000 kg m-3

DOSTĘPNE MARKERY

1) Normalny kolor

2) Kolor fluorescencyjny (żółty, różowy, pomarańczowy, niebieski [wygląda na biały w świetle widzialnym])

3) charakter para-magnetyczny (wrażliwość magnetyczna na masę, λ, 90 000 razy piasek plażowy)

TESTOWANIE  Pomiar krytycznego naporu porwowego, prędkości osiowania, wielkości, gęstości, kąta lawinowego. Koszt jednostkowy jest funkcją wielkości zamówienia, rozkładu wielkości, zakresu gęstości i liczby podpisów.

ZASTOSOWANIE

 • Identyfikacja zlewu
  Wizualizacja ścieżki transportu
  Ocena oddziaływania na środowisko
  Utrata gleby i jakość wody
  Ocena środowiskowa
  Strumień objętości cząstek stałych i kierunek