Particle Measuring Systems

Najbardziej zaawansowany monitor zanieczyszczenia 

AirSentry® II multi point

OPIS 

Wielopunktowy system monitorowania AirSentry II jest najbardziej zaawansowanym systemem (AMC), wykorzystującym czułe  spektrometry ruchliwości jonów do wykrywania i charakteryzowania zanieczyszczeń molekularnych przenoszonych drogą powietrzną z wielu miejsc w pomieszczeniu czystym. System wyposażony jest w 16- lub 30-punktowy system pobierania próbek z kolektorów oraz komputer pokładowy z oprogramowaniem i komunikacją.
W nowoczesnych pomieszczeniach produkcyjnych, pomieszczeń czystych narzędzia procesowe są często rozprowadzane w dużych odległościach i na wielu piętrach. Urządzenia powielające powietrze recyrkulują większość powietrza w pomieszczeniu czystym, co
z łatwością przenosi zanieczyszczenia cząsteczkowe do niepożądanych obszarów, co negatywnie wpływa na etapy procesu zlokalizowane z dala od rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń.

System monitorowania AirSentry II AMC zapewnia centralną i niedrogą stację monitorującą, która umożliwia szybkie wykrywanie zanieczyszczeń, a także sekwencje monitorowania w celu objęcia szerokiej liczby punktów pomiarowych rozmieszczonych w obiekcie. Krytyczna część strategicznego programu monitorowania zanieczyszczenia cząsteczkami w powietrzu.

Monitorowanie pomieszczeń wielopunktowych i pomieszczeń technologicznych pod kątem zanieczyszczeń molekularnych w powietrzu

Poziom podstawowy i kwalifikacja poziomów AMC w nowych pomieszczeniach czystych

Analiza i kwantyfikacja skuteczności filtra chemicznego

Charakteryzacja wkładu AMC z makijażu i powietrza recyrkulacyjnego

ZASTOSOWANIE

POBIERZ SPECYFIKACJĘ