logo sequoia scientific

FlowControl-Sub to sterowany mikroprocesorem, w pełni zatapialny system 3-drogowych zaworów do zastosowania w aplikacjach przepływowych na platformach profilujących, takich jak na przykład pływaki CTD lub profilujące.

Lisst flowcontrol

OPIS 

Podczas profilowania system odprowadza wodę z otoczenia za pomocą filtra kasetowego na górze lub na dole. Po osiągnięciu dolnej części profilu system przełącza się, aby zmierzyć nie przefiltrowaną wodę. Profile filtrowanych i niefiltrowanych pomiarów pozwalają na bardzo dokładne pomiary różnic właściwości cząstek, na przykład absorpcji, w całym profilu.

ZASTOSOWANIE

FlowControl-Lab jest sterowanym komputerowo 3-drogowym układem zaworowym do stosowania w aplikacjach przepływowych na pokładzie statków badawczych lub do próbkowania po stronie stacji.