lisst sl2

Sektor wód czystych

Analiza wód czystych

LISST-100X jest zanurzalnym wieloparametrowym systemem do obserwacji in situ rozkładu wielkości cząstek i stężenia objętościowego. Zapisuje również transmisję optyczną, ciśnienie i temperaturę. Instrument jest w pełni samodzielny z wewnętrzną baterią i rejestratorem danych.

LISST-200X jest zanurzalnym analizatorem wielkości cząstek opartym na dyfrakcji laserowej, przeznaczonym do mierzenia wielkości cząstek i ich koncentracji w rzekach, strumieniach, portach, wybrzeżach i oceanach. Niezależnie od tego, czy chodzi o transport biologiczny, transport osadów, czy monitorowanie środowiska.

Czujnik zaprojektowany specjalnie do pomiaru stężenia zawieszonego osadu w punkcie. Prezentuje znaczny postęp w porównaniu do klasycznych czujników zmętnienia. Nadaje się do zastosowań środowiskowych, jak również w przemyśle, takich jak energia wodna. LISST-ABS jest jednopunktowym czujnikiem monitorującym. Wykorzystuje nowatorską technikę, polegającą na wewnętrznej kompensacji  geometryczne rozpraszanej wiązki i dalszym tłumieniu, dając osłabioną siłę sygnału rozpraszania wstecznego. 

LISST-Glider został zaprojektowany tak, aby pasował do autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV). Ma taką samą specyfikację i wydajność, jak analizator wielkości cząstek LISST-200X. Mierzy rozkłady wielkości cząstek, stężenia i inne parametry pomocnicze. 

LISST-Holo2 przechowuje hologramy do badania kłaczków, planktonu i innych cząstek w wodzie. Jest zaawansowanym następcą oryginalnego LISST-Holo. Ta nowa wersja jest najszybszą na świecie, przechwytującą hologramy o częstotliwości 20Hz, [vs.0.2Hz dla oryginalnego LISST-Holo]. Oryginalna obudowa zawiera teraz 8-godzinny akumulator i 237 GB pamięci danych. Szybkość przetwarzania na jednostkę obrazowanej objętości wody jest szybsza niż konkurencja. Unikalna nowa funkcja zawiera tysiące hologramów opartych na bogactwie obrazów – innowacja Sequoia, która zapewnia szybki przegląd kolekcji hologramów. 

LISST-SL2 to najpotężniejszy wieloparametrowy przyrząd do monitorowania osadów rzecznych. Zapewnia dane zintegrowane w czasie, zintegrowane z głębokością lub dane z serii czasowych. Opływowy korpus to minimalny kształt oporu. Statyczna rurka Pitota na górze ciała mierzy prędkość rzeki. Podwójne płetwy poniżej korpusu kierują LISST-SL2 w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu tuż przed zanurzeniem. System wykorzystuje aktywną kontrolę pompy wlotowej, która dopasowuje prędkość wlotową do prędkości rzeki, dzięki czemu pobieranie próbek jest izo-kinetyczne. Rozproszone światło jest mierzone w włączonej części środkowej elektrooptyki. 

LISST-Portable | XR to pierwszy na świecie przenośny analizator wielkości cząstek zasilany bateryjnie. Może być stosowany na polu, w laboratorium lub na hali fabrycznej. Urządzenie LISST-Portable | XR analizuje próbkę w stanie mokrym, aby uzyskać rozkład wielkości cząstek i stężenie objętościowe cząstek. Urządzenie LISST-Portable | XR wykorzystuje tę samą metodę rozpraszania światła laserowego (dyfrakcja laserowa), co popularne laboratoryjne analizatory wielkości cząstek. Ma wszystkie funkcje i osiągi instrumentu laboratoryjnego, ale w samodzielnej, przenośnej obudowie, która umożliwia wykonywanie pomiarów tam, gdzie jest to potrzebne oraz  kiedy jest to potrzebne.

System LISST-StreamSide został opracowany specjalnie do monitorowania aplikacji, na przykład do monitorowania osadów w płytkich rzekach i strumieniach odpływowych. Może być również stosowany jako system
in-line, na przykład w systemie przepływowym na statku badawczym.

Instrument LISST-Deep pozwala na pomiary in-situ rozkładu wielkości cząstek, transmisji optycznej i funkcji rozpraszania objętości optycznej (VSF) na głębokościach do 3 000 metrów. LISST-Deep rozszerza zakres głębokości działania poza urządzenia LISST-100X lub LISST-200X, umożliwiając pomiar wielkości cząstek przy 1 Hz z minimalnym zakłóceniem dla cząstek.

LISST-STX jest podwodnym przyrządem polowym opracowanym do obserwacji in-situ zależnego od wielkości rozkładu, prędkości osadzania zawieszonych cząstek. Zawiera zmechanizowaną kolumnę osadniczą. LISST-STX jest przeznaczony do przeprowadzania wielu eksperymentów osadzania podczas zanurzania. Mechanizm napędzany silnikiem steruje drzwiami, które kontrolują wymianę wody między kolumną osadczą a otoczeniem. Pozwala to na powtarzane eksperymenty z osadzaniem. Oddzielne wbudowane mieszadło z napędem służy do mieszania i wypłukiwania osiadłych cząstek po każdym doświadczeniu osadzania.

Pierwszy na świecie autonomiczny, podwodny przyrząd do pomiaru funkcji rozpraszania objętościowego (VSF) wody z depolaryzacją. Mierzy elementy P11, P12 i P22 w matrycy Muellera wody. Również tłumienie wiązki c i rozproszenie b. LISST-VSF obejmuje zakres kątowy od 0,094 do 150 stopni. W tym zakresie, zakres od 0,094 do 14,9 stopni jest pokryty 32-pierścieniową soczewką Sequoia, podobnie jak w LISST-200X. Od 15 do 150 stopni rozpraszanie od długości lasera jest oglądane przez obracającą się gałkę oczną. Dane te wytwarzają P12 i P22.

LISST-STOKES firmy Sequoia to pierwszy na świecie dostępny w handlu zatapialny przyrząd do pomiaru współczynnika depolaryzacji in-situ. Temperatura i głębokość są uwzględniane dla każdego pomiaru. Stosowane jest zasilanie zewnętrznie, za pośrednictwem zewnętrznego kabla zasilającego lub zewnętrznego akumulatora (w zestawie). Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą skryptów MATLAB, które są dostarczane wraz z przyrządem w wersji open source i bezpłatnie dla użytkownika. 

Sequoia Scientific współpracuje z firmą Partrac Ltd z Glasgow w Szkocji, aby zapewnić badania nad cząstkami stałymi. Partrac opracował metodę powlekania cząstek barwnikiem fluorescencyjnym. Barwnik jest związany z cząstkami i nie odpada, gdy cząstki są narażone na działanie wody. Cząstki można wytwarzać w zakresie wielkości i gęstości, aby lepiej symulować rzeczywiste cząstki będące przedmiotem zainteresowania. Cząstki mogą być również magnetyczne, dzięki czemu pobieranie próbek może odbywać się za pomocą dużych magnesów. W przeszłości cząsteczki znacznika musiały być rozdzielane ręcznie pod mikroskopem. Bardzo powolny i żmudny proces. Wykorzystując cząstki Partrac, duże próbki osadu można szybko przetworzyć, dodając do osadu rozpuszczalnik, który przenosi barwnik fluorescencyjny do roztworu. Następnie można użyć bardzo dokładnego fluorometru optycznego do określenia ilości cząstek w osadzie.

FlowControl-Lab to sterowany komputerowo trójdrożny system zaworowy do stosowania w aplikacjach przepływowych na pokładzie statków badawczych lub do pobierania próbek po stronie stacji dokującej. System okresowo odprowadza wodę z układu przepływowego naczynia przez filtr naboju. Okresowo filtrowane pomiary umożliwiają bardzo dokładne pomiary różnic w właściwościach cząstek, na przykład absorpcji.

FlowControl-Sub to sterowany mikroprocesorem, w pełni zatapialny system 3-drożny zaworów do stosowania w aplikacjach przepływowych na platformach profilujących, takich jak na przykład pływaki CTD lub profilujące. Podczas profilowania system odprowadza wodę z otoczenia za pomocą filtra kasetowego na górze lub na dole. Po osiągnięciu dolnej części profilu system przełącza się, aby zmierzyć nie przefiltrowaną wodę. Profile filtrowanych i niefiltrowanych pomiarów pozwalają na bardzo dokładne pomiary różnic właściwości cząstek, na przykład absorpcji, w całym profilu.

EcoLight-S jest niezwykle szybkim rozwiązaniem do rozwiązywania równania RTE (radiacyjnego równania przeniesienia), opracowanego do użycia jako optyczny komponent sprzężonych optyczno-biologiczno-optycznych modeli ekosystemów oceanicznych, lub jako radiacyjny model przeniesienia do przodu z niejawnych modeli odwrotnych. HydroLight jest przeznaczony do samodzielnego użytku jako narzędzie badawcze i posiada interfejs użytkownika do wprowadzania danych wejściowych potrzebnych do rozwiązania RTE. EcoLight-S to zbiór podprogramów, które mają być wbudowane w kod użytkownika i nie ma interfejsu użytkownika ani wbudowanego bio-geo-optycznego procesora IOP (własność własna optyczna, właściwości absorpcji i rozpraszania) lub modele nieba. 

Model numeryczny transferu radiacyjnego HydroLight oblicza rozkłady luminancji i związane z nimi wielkości (natężenia, odbicia, funkcje tłumienia rozproszonego itp.) W każdym ciele wodnym. Użytkownicy mogą określić właściwości pochłaniania wody i rozpraszania światła, warunki panujące na niebie i dolne warunki brzegowe na różne sposoby, np. Wybierając wbudowane modele bio-optyczne i nieba, odczytując dane dostarczone przez użytkownika, lub wpisując ich własne podprogramy Fortran do definiowania ich wprowadzania. Następnie HydroLight rozwiązuje skalaryczne równanie transferu (RTE), aby obliczyć luminancję w wodzie jako funkcję głębokości, kierunku i długości fali. Inne wartości, które interesują się oceanografami optycznymi, takie jak luminancja pozostawiająca wodę i współczynnik odbicia z teledetekcji, są również uzyskiwane z wyliczonych radiacji. Dane wyjściowe są przedstawiane jako pliki ASCII (wydruk), jako arkusze kalkulacyjne Excel® oraz jako pliki cyfrowe sformatowane do drukowania i analizy za pomocą IDL® lub innych programów graficznych.