logo sequoia scientific

FlowControl-Lab jest sterowanym komputerowo 3-drogowym układem zaworowym do stosowania w aplikacjach przepływowych na pokładzie statków badawczych lub do próbkowania po stronie stacji.

FlowControl Lab

OPIS 

System okresowo odprowadza wodę z układu przepływowego naczynia przez filtr naboju. Okresowo filtrowane pomiary umożliwiają bardzo dokładne pomiary różnic w właściwościach cząstek, na przykład absorpcji. FlowControl-Lab nie jest zanurzalny. Dostępna jest podwodna wersja FlowControl. Nazywa się FlowControl-Sub i ma głębokość 500 m.

ZASTOSOWANIE

FlowControl-Lab jest sterowanym komputerowo 3-drogowym układem zaworowym do stosowania w aplikacjach przepływowych na pokładzie statków badawczych lub do próbkowania po stronie stacji.