Bioreset Combo

Systemy dekontaminacji

System dekontaminacji wielu pomieszczeń metodą nadtlenku wodoru w fazie gazowej. Zintegrowane zarządzanie generatorami nadtlenku wodoru Bioreset Plus w celu jednoczesnej dekontaminacji wielu pomieszczeń lub każdego pomieszczenia z osobna.