Bioreset Pro-V - rozwiązanie do biodekontaminacji w warunkach nadciśnienia lub próżni

dekontaminator do systemów ciśnieniowych i głębokiej próżni

Nowy generator nadtlenku wodoru w formie gazowej od firmy Amira Bioreset Pro-V przeznaczony do pełnej integracji z maszynami napełniającymi, oknami podawczymi, izolatorami, sterylizatorami niskotemperaturowymi i liofilizatorami.

Boreset Pro-V jest to opatentowany aparat do dekontaminacji w warunkach nadciśnienia lub głebokiej próżni. Jako środek sterylizujący wykorzystywany jest czysty nadtlenek wodoru w stężeniu 35%, który w wyniku waporyzacji jest doprowadzany do postaci gazowej. Ta forma nadtlenku wodoru jest wymieniana jako skuteczna i zalecana metoda sterylizacji niskotemperaturowej.

Obsługa urządzenia i zdalna kontrola wszystkich elementów i alarmów odbywa się z wykorzystaniem protokołu Modbus TCP/IP. Zapewnia to praktycznie niczym nieograniczone możliwości integracji w projektowanych rozwiązaniach.

Parametry techniczne Bioreset Pro-V

Maksymalna objętość do obróbki*

Do 500 m3

Sonda T/RH%

Opcjonalna

0% … 100% RH – rozdzielczość 0,1%

-40°C … +60°C – co 0,1°C

Waga

0 g … 15 000 g – rozdzielczość 1 g

Pompa perystaltyczna

Zintegrowana 1,5 … 15 g/min – rozdzielczość 0,5 < 3%

Zdalne sterowanie

PC lub PLC

Protokół komunikacyjny

ModBus TCP/IP

Ø przyłącze wejścia / wyjścia

KF50 dla wyjścia i KF16 do wlotu

Szczelność

< 1,3 mbar / minutę

przy absolutnym 10 mbar

< 30 mbar / minutę

przy absolutnym 1500 mbar

Sprężone powietrze

Na podstawie aplikacji (nie w zakresie dostawy)

Materiał

Stal nierdzewna AISI 316

Zasilanie

230V / 50Hz lub 110V / 60Hz

Maksymalne zużycie

1 kW

Wymiary (dł. x gł. x wys.)

535 x 521 x 406 mm

Waga

30 kg

m3

Chcesz poznać inne nasze rozwiązania do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Zapoznaj się z całą gamą dekontaminatorów serii Bioreset.