Logo bioreset

Możliwość jednoczesnej biodekontaminacji pomieszczeń nawet jeśli znajdują się na oddzielnych piętrach

Bioreset Combo

OPIS 

Bioreset Combo to idealne rozwiązanie do biodekontaminacji złożonych przestrzeni i objętości dzięki szybkim i efektywnym cyklom. Innowacyjny system, zaprojektowany i dostosowany, aby zapewnić najlepsze wyniki pod względem wydajności produkcji i spełnić specyficzne wymagania każdego klienta..to niezwykle wszechstronny system rur. Wielokrotne punkty wtrysku umożliwiają równomierne rozprowadzenie odpowiedniej ilości środka dekontaminującego w różnych obszarach jednocześnie.
Najwyższy poziom dostosowania do potrzeb konkretnego klienta.
Bezpośredni wtrysk do wielu środowisk w tym samym czasie.
Automatyczny proces biologicznego skażenia
Lepsza dystrybucja środka dekontaminującego w porównaniu do zastosowania wolnostjeneratora.
Skrócenie czasu i kosztów fazy przygotowania procesu biologicznego odkażania.
Łatwość użycia i prosta powtarzalność procesu
Stała instalacja generatorów Bioreset w dedykowanym obszarze upraszcza powtarzalność zweryfikowanych cykli.
Elastyczność w zarządzaniu cyklami w różnych obszarach – pomieszczeniach lub objętościach – do dekontaminacji.
Stabilność systemu i większa kontrola parametrów, co skutkuje mniejszą szansą na błędy ludzkie.

ZASTOSOWANIE

Stosowany głównie do usuwania skażenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni w kontrolowanych lub klasyfikowanych środowiskach farmaceutycznych, biomedycznych, biotechnologicznych lub w każdym innym środowisku wrażliwym na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

Znajduje zastosowanie wszędzie gdzie wymagana jest wysoka wydajność bez wstępnego kondycjonowania środowiska,

Do środowisk wykorzystujących nadtlenek wodoru (H2O2) i nie wymagających wielu czynności konserwacyjnych.

Uzasadnione zastosowanie dla oszczędność kosztów dzięki szybkości cykli i mniejszemu zapotrzebowaniu na kosztowe materiały eksploatacyjne