Dekontaminacja to proces mający na celu usunięcie i dezynfekcje takich substancji szkodliwych jak: chemikaliów, bakterii czy czynników biologicznych. Nasza firma w swojej bogatej ofercie posiada również urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

Obecność patogenów lub innych mikroorganizmów może zagrozić bezpieczeństwu i jakości produktów oraz środowisk w wielu gałęziach przemysłu. Istnieją nieograniczone zastosowania wymagające sterylizacji powierzchniowej.

Głównie  dekontaminacja znajduje zastosowanie w:

  1. Produkcji farmaceutycznej
  2. Szpitalach i salach operacyjnych
  3. Badaniach i laboratoriach
  4. Biotechnologii
  5. Opiece zdrowotnej

Dekontaminacja w produkcji farmaceutycznej

Zapewnienie rozwoju i produkcji leków iniekcyjnych i substancji aktywnych (API) w warunkach aseptycznych, eliminacja możliwości zanieczyszczenia krzyżowego i przeprowadzanie testów sterylności w aseptycznych środowiskach to tylko niektóre przykłady nieuniknionych potrzeb rynku produkcji farmaceutycznej. Dekontaminacja jest również wykorzystywana w produkcji szczepionek i w laboratoriach BSL (Biosafety Levels).

Dekontaminacja w szpitalu i salach operacyjnych

Najczęstszymi klientami sprzętu do dekontaminacji są szpitale, które chcą zadbać o bezpieczeństwo pacjentów na salach operacyjnych. Należy zwrócić uwagę, że wykonanie dekontaminacji np. sali operacyjnej profesjonalnym sprzętem do dekontaminacji jest całkowicie bezpieczne również dla sprzętu i aparatury medycznej.

Dekontaminacja w badaniach i laboratoriach

Bezpieczeństwo biologiczne jest kluczowe dla wszystkich procesów badawczych, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia. Bardzo często nasi klienci kupują urządzenia do dekontaminacji takich pomieszczeń jak: komory laminarne, inkubatory, laboratoria czy klatki dla zwierząt.

Dekontaminacja w biotechnologii

Ścisłe przetwarzanie aseptyczne, kontrola środowiska i monitorowanie są kluczowymi elementami rozwoju i sukcesu nowych szczepionek, produktów i zastosowań w biotechnologii.

Dekontaminacja w opiece zdrowotnej

Aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, kluczowe znaczenie ma zapobieganie, zmniejszanie i ograniczanie ryzyka zakażenia w obszarach o obniżonej odporności – takich jak sale operacyjne, oddziały krytycznej opieki, obszary intensywnej opieki medycznej, a także w aptekach szpitalnych i magazynach. Tu z pomocą przychodzi dekontaminacja.

W środowiskach wrażliwych na zanieczyszczenia mikrobiologiczne obowiązkowe jest zachowanie warunków sterylności, aby zagwarantować wydajność, jakość i parametry bezpieczeństwa wymagane przez prawo i cele biznesowe.