Particle Measuring Systems

System pozwalający na wykrywanie niewielkich zanieczyszczeń, pochodzenia od chlorowego,kwaśnego, amoniakalnego 

AirSentry® II

OPIS 

Rodzina spektrometrów do pomiaru ruchliwości jonów molekularnych AirSentry II (AMC) wykrywa i ostrzega użytkowników o niewielkich stężeniach lub zmianach poziomu chlorków, kwasów, amin i związków zawierających amoniak w powietrzu. Dzięki czułości na trylion (ppt), te czujniki punktu dostępowego zapewniają szybką reakcję, zwiększoną selektywność wykrywania i powtarzalną wydajność. Połączenie czujników Air Sentry II z centralną platformą programową pozwala na łatwe pozyskiwanie i analizę danych. Rodzina powietrznych czujników zanieczyszczenia cząsteczkami AirSentry II zapewnia ciągłe dane, które można aktywować, aby umożliwić wydajną reakcję na źródła zanieczyszczeń i zdarzenia.

ZASTOSOWANIE

Monitorowanie pomieszczeń czystych

Dedykowany monitoring krytycznych lokalizacji

Analiza trendów

Statystyczna kontrola procesu

Monitorowanie wielu lokalizacji

Monitorowanie izolacji

POBIERZ SPECYFIKACJĘ