Fotometr 2i

Fotometr 2i do badania integralności filtrów

Air Techniques International

Fotometr Cyfrowy

Fotometr 2i

OPIS 

Najbardziej zaawansowany, innowacyjny i przyjazny dla użytkownika cyfrowy fotometr aerozolowy dostępny obecnie – ATI.
Urządzenie 2i jest przenośne oraz wytrzymałe. Stanowi idealne narzędzie do testów integralności systemów filtracji in-situ. Korzystanie z próbnika iProbe zapewnia pełną funkcjonalność z dala od jednostki bazowej, minimalizując przestoje i maksymalizując wysiłki w terenie.Jednostka posiada innowacyjny interfejs użytkownika oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny  o przekątnej 4,3 cala, bazuje na łatwym w użyciu, sterowanym menu interfejsie.
Pomiary aerozoli i częstotliwość próbkowania pomp są wyraźnie widoczne i możliwe do  łatwego przeglądania.
Parametry systemu i wybory, takie jak typy alarmów, nastawy alarmów i odczynnik aerozolu są pokazane na dolnym pasku menu, a ikony u góry ekranu podają stan podłączonych urządzeń peryferyjnych, funkcje raportowania i ustawienia tłumienia szumów aerozoli.
W fotometrze znajdują się  trzy unikalne funkcje raportowania.
W  2i za pośrednictwem interfejsu USB lub opcjonalnego interfejsu drukarki termicznej.
Trzy tryby pracy :
Tryb ciągły oferuje taką samą moc wyjściową jak poprzednie fotometry ATI, aby zapewnić kompatybilność wsteczną.
Tryb monitorowania zapewnia możliwość zbierania danych w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu dla długoterminowego pobierania próbek.
Tryb podsumowania, który zapewnia dyskretne możliwości raportowania dla poszczególnych lokalizacji filtrów, może być wydrukowany na drukarce termicznej w celu spełnienia wymagań dokumentacji klienta.
Wyższe stężenia mas aerozolowych są wyświetlane w rzeczywistych wartościach stężenia mas mikrogramów na litr (μg / l). Ustawiane przez użytkownika tłumienie szumów aerozolowych (ANS) pozwala na bardziej stabilne pomiary aerozoli przy słabej mieszance.
iProbe
IProbe działa jako rozszerzenie podstawowego instrumentu przez prawie identyczny interfejs użytkownika. Wszystkie ikony statusu i wyboru z jednostki bazowej są powtórzone na iProbe. Po naciśnięciu przycisku miejsce próbkowania można zdalnie wybierać i przełączać za pomocą elektronicznie sterowanego  układu zaworów.
Wydajność i konserwacja
Aby zapewnić spójne wyniki we wszystkich zastosowaniach i natężeniach przepływu próbek jest stale monitorowane i kontrolowane poprzez ciągłe sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym. Urządzenie 2i zostało niezależnie przetestowane i posiada odpowiednie kwalifikacje, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi stosownymi wymaganiami elektrycznymi oraz bezpieczeństwa. Roczna usługa kalibracji NIST jest świadczona przez ATI lub autoryzowaną przez ATI placówkę kalibracji.
Kalibracja obejmuje ustawienie referencji odczynników aerozolowych, punktów odniesienia przepływu próbki i obsługę zespołu komory rozpraszania światła. Rutynowa konserwacja prewencyjna obejmuje czyszczenie i kontrolę wewnętrznych przewodów i połączeń próbki, wewnętrznego filtra referencyjnego i iProbe.
Wersja 2i N
Zaprojektowany dla rygorów zastosowań jądrowych i innych niebezpiecznych, 2i może być wyposażony w unikalny, zapieczętowany próbnik, zaprojektowany tak, aby umożliwić bezpieczne usuwanie i wymianę zanieczyszczonych komponentów do pobierania próbek.

ZASTOSOWANIE

Pomiary dla :
  • Niezależnych certyfikacji filtrów
  • Obiektów jądrowych
  • Produkcji farmaceutycznych
  • Pomieszczeń medycznych oraz sterylnych
  • Komór Chem-Bio
  • Wyciągów oddymiających

[popup_anything id=”5401″]