Przenośny detektor wycieku gazów D16 PortaSens III

Przenośny detektor wycieku gazów D16 PortaSens III firmy ATI Analytical to wszechstronne narzędzie do przeprowadzania regularnych kontroli szczelności w obszarach magazynowania gazu, wokół urządzeń procesowych, rurociągów lub w ograniczonych przestrzeniach.

 

Detektor gazów, zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką, zawiera wewnętrzną pompę do pobierania próbek i elastyczną różdżkę do pobierania próbek, umożliwiającą dokładne zlokalizowanie źródła wycieku.


Zastosowanie:

Klasa czystości:

Klasa ISO:

Produkt dostępny na zapytanie

SKU: ATIA D16 00-1876 Kategorie: ,
Opis produktu

Unikalną cechą detektora gazu D16 jest jego zdolność do mierzenia różnych gazów, po prostu przez wstawienie odpowiedniego sensora dedykowanego dla tego gazu.
Detektor gazu może mierzyć ponad 60 różnych gazów lub par, co zmniejsza potrzebę zakupu indywidualnych detektorów dla każdego rodzaju gazu. Czujniki gazu wykrywacza można szybko i łatwo wymienić, a kalibracja czujnika gazu nie wymaga kalibracji.
Czuły na dotyk kolorowy wyświetlacz graficzny zapewnia wyraźny odczyt koncentracji, a podświetlenie wyświetlacza zapewnia czytelność w warunkach słabego oświetlenia lub bez niego.

Dane techniczne
Tabela dostępnych sensorów H10 kompatybilnych z miernikiem gazów Portasens III D16
Nr kat. Rodzaj gazu Zakres pomiarowy Rozdzielczość odczytu
Gazy utleniające
00-1000 Br2, Brom 0-1/5 ppm 0,01
00-1001 Br2, Brom 0-5/200 ppm 0,1
00-1002 Cl2, Chlor 0-1/5 ppm 0,01
00-1003 Cl2, Chlor 0-5/200 ppm 0,1
00-1425 ClO2, Dwutlenek chloru 0-1/5 ppm (low Cl2) 0,01
00-1004 ClO2, Dwutlenek chloru 0-1/5 ppm 0,01
00-1005 ClO2, Dwutlenek chloru 0-5/200 ppm 0,1
00-1359 ClO2, Dwutlenek chloru 0-200/1000 ppm 1
00-1006 F2, Fluor 0-1/5 ppm 0,01
00-1007 F2, Fluor 0-5/200 0,1
00-1042 H2O2, Nadtlenek wodoru 0-10/100 ppm 0,1
00-1169 H2O2, Nadtlenek wodoru 0-200/2000 ppm 1
00-1036 I2, Jod 0-1/5 ppm 0,01
00-1037 I2, Jod 0-5/100 ppm 0,1
00-1163 O3, Ozon 0-500/2000 ppb 1
00-1008 O3, Ozon 0-1/5 ppm 0,01
00-1009 O3, Ozon 0-5/200 ppm 0,1
00-1358 O3, Ozon 0-200/1000 ppm 1
Gazy ogólne
00-1010 NH3, Amoniak 0-50/500 ppm 1
00-1011 NH3, Amoniak 0-500/2000 ppm 1
00-1012 CO, Tlenek węgla 0-50/1000 ppm 1
00-1013 H2, Wodór 0-1/10% 0,01
00-1041 H2, Wodór 0-500/2000 ppm 1
00-1021 NO, Tlenek azotu 0-50/500 ppm 1
00-1022 NO2, Dwutlenek azotu 0-10/200 ppm 0,1
00-1181 NOX, Tlenki azotu 0-50/500 ppm 1
00-1014 O2, Tlen 0-5/25% 0,1
00-1015 COCl2, Fosgen 0-1/5 ppm 0,01
00-1016 COCl2, Fosgen 0-5/100 ppm 0,1
Kwaśne gazy
00-1038 Acid, Gazy kwaśne 0-10/200 ppm 0,1
00-1045 HAc, CH3COOH, Kwas octowy 0-100/500 ppm 1
00-1704 PAA Vapor, Kwas nad-octowy 0-1/5 ppm 0,01
00-1705 PAA Vapor, Kwas nad-octowy 0-10/100 ppm 0,1
00-1455 HBr, Bromowodór 0-10/200 ppm 0,1
00-1017 HCl, Chlorowodór 0-10/200 ppm 0,1
00-1018 HCN, Cyjanowodór 0-10/200 ppm 0,1
00-1019 HF, Fluorowodór 0-10/200 ppm 0,1
00-1020 H2S, Siarkowodór 0-10/200 ppm 0,1
00-1469 H2S, Siarkowodór 0-500/1000 ppm 1
00-1022 NO2, Dwutlenek azotu 0-10/200 ppm 0,1
00-1023 SO, Dwutlenek siarki 0-10/500 ppm 0,1
Gazy wodorkowe
00-1025 AsH3, Wodorek arsenu 0-10/200 ppm 0,1
00-1024 AsH3, Wodorek arsenu 0-500/2000 ppb 1
00-1027 B2H6, Diboran 0-10/200 ppm 0,1
00-1026 B2H6, Diboran 0-500/2000 ppb 1
00-1029 GeH4, Wodorek germanu 0-10/200 ppm 0,1
00-1028 GeH4, Wodorek germanu 0-500/2000 ppb 1
00-1031 H2Se, Wodorek selenu 0-10/200 ppm 0,1
00-1030 H2Se, Wodorek selenu 0-500/2000 ppb 1
00-1033 PH3, Wodorek fosforu 0-10/200 ppm 0,1
00-1032 PH3, Wodorek fosforu 0-500/2000 ppb 1
00-1034 PH3, Wodorek fosforu 0-200/2000 ppm 1
00-1035 SiH4, Wodorek krzemu 0-10/200 ppm 0,1
Gazy węglowodorowe
00-1057 C2H2, Acetylen 0-200/2000 ppm 1
00-1043 CxOH, Alkohol 0-50/500 ppm 1
00-1044 CxOH, Alkohol 0-500/2000 ppm 1
00-1450 DMA, Dimetyloamina 0-100/200 ppm 1
00-1039 C2H4O, Tlenek etylenu 0-20/200 ppm 0,1
00-1040 HCOH, Formaldehyd 0-20/200 ppm 0,1
00-1349 HCOH, Formaldehyd 0-500/2000 ppm 1
00-1516 HC Vapour, węglowodory 0-50/500 ppm 1
Sensory bliskiej podczerwieni
00-1883 CH4, Metan 0-20/100% LEL 0,1
00-1886 CO2, Dwutlenek węgla 0-0.2/1.5% 0,01

Przykładowe zastosowania

Technologia pomiaru wielu gazów:

  • Sensory gazów stosowane w przenośnym czujniku D16 są inteligentnymi modułami produkcji ATI. Każdy moduł czujnika to tak naprawdę sensor, wzmacniacz i moduł pamięci w jednym kompaktowym pakiecie. Dzięki tej konstrukcji moduły sensorów można kalibrować niezależnie i po prostu podłączyć do dowolnego detektora do natychmiastowego użycia.
  • Dane kalibracyjne są ładowane do mikroprocesora, dzięki czemu nie są potrzebne żadne regulacje. W rezultacie detektor gazu może na przykład przejść od pomiaru fosgenu do pomiaru amoniaku w mniej niż minutę.
  • Czujnik gazu D16 PortaSens II zawiera 4 Gb pamięci, a dane można łatwo przesyłać do komputera przez port USB. Żadne specjalne oprogramowanie nie jest potrzebne, ponieważ PortaSens III pojawia się jako dysk zewnętrzny, gdy tylko połączy się z komputerem a pliki z danymi zapisywane są w formacie CSV.

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.