Oprogramowanie SamplerSight Pharma

SamplerSight Software Pharma to łatwe w walidacji, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie oparte na systemie Windows, które kontroluje próbnik w cieczach i zbiera dane z licznika cząstek LiQuilaz® II. SamplerSight Pharma umożliwia operatorom zarządzanie wymaganiami dotyczącymi mierzonych próbek. Zapewnia również kompleksowy widok informacji o pomiarze z histogramem, wykresem czasowym i danymi tabelarycznymi przedstawionymi w łatwym w użyciu formacie. Baza danych umożliwia rejestrację partii, serii i lokalizacji, umożliwiając szybką reakcję w przypadku przeszukiwania bazy danych i raportowania pomiaró. Wiele wstępnie skonfigurowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika konfiguracji pomiarów skraca czas konfiguracji między partiami różnych produktów. Kalibrację czujnika zgodnie z USP 788 można łatwo przeprowadzić w ciągu 20 – 30 minut. Oprogramowanie SamplerSight Pharma jest w pełni zgodne z 21 CFR Part 11 i zawiera dokumentację IQ/OQ/PQ.


Zastosowanie:
Pomiary cząstek w cieczach obojętnych i żrących

Marka

SamplerSight

Badane medium

Woda czysta

Producent

Particle Measuring Systems

Produkt dostępny na zapytanie

Dane techniczne

Cechy:

 • Rodzaj wyświetlania danych: histogram, wykres czasowy i tabela
 • Konfiguracja i przechowywanie ustawień dla pobranych próbek
 • Procedury pomiarowe ułatwiające nadzór i kontrolę przez operatora
 • Możliwość konfiguracji etykiet identyfikujących próbkę (3), ułatwiających odzyskiwanie archiwalnych danych
 • Filtry do archiwalnych danych i raportowania
 • Funkcja kompleksowego raportowania
 • Automatyczne drukowanie dla każdej próbki
 • Ekran diagnostyki z możliwością manualnej kontroli
 • Eksport do pliku CSV
 • Konfiguracja lokalizacji bazy danych

Systemy próbkowania:

Obsługiwane czujniki:

Minimalne wymagania komputerowe: Należy zapoznać się z minimalnymi wymaganiami systemu operacyjnego Microsoft®. Port komunikacyjny szeregowy RS-232 (w połączeniu z urządzeniami innymi niż Ethernet), port interfejsu sieciowego.

Wymagane oprogramowanie: Windows® 10 lub Windows 7 z zainstalowanym Microsoft SQL Server 2014 (SQL Server Express dołączony do oprogramowania)

Przykładowe zastosowania
 • Kontrola produktów iniekcyjnych
 • Monitorowanie cieczy produkcyjnych
 • Monitorowanie roztworów oftalmicznych
 • Monitorowanie czystości produktów medycznych

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.