Urządzenie BIORESET SMART do biodekontaminacji

Dekontaminacja pomieszczeń nadtlenkiem wodoru

JAK SKUTECZNIE ZDEKONTAMINOWAĆ CAŁE POMIESZCZENIE GAZOWYM NADTLENKIEM WODORU (VHP)?

Dekontaminacja pomieszczeń to proces biodekontaminacji, który polega na dezaktywowaniu zagrożeń biologicznych poprzez skuteczne usuwanie lub zabijanie mikroorganizmów na powierzchniach i w pomieszczeniach. Kluczowe znaczenie ma tu osiągnięcie efektywnej dystrybucji nadtlenku wodoru i jego skuteczności w całym obszarze, niezależnie od rodzaju powierzchni i specyfiki budowy wewnętrznej pomieszczenia. Osiągnięcie tego celu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szczegółowej analizy dostosowanej do konkretnego pomieszczenia.

Dekontaminacja nadtlenkiem wodoru a sterylizacja

W tym miejscu warto zaznaczyć różnicę między dekontaminacją a sterylizacją.

Dekontaminacja i sterylizacja to kluczowe procesy zapewniające bezpieczeństwo i higienę w różnych środowiskach, takich jak placówki medyczne, laboratoria oraz przemysł spożywczy. Dekontaminacja jest procesem usuwania lub zabijania mikroorganizmów na powierzchniach i w pomieszczeniach, co zmniejsza ich liczbę do poziomu uznawanego za bezpieczny. Nadtlenek wodoru (H2O2) jest powszechnie stosowanym środkiem dezynfekującym w procesie dekontaminacji ze względu na jego skuteczność przeciwko szerokiemu spektrum mikroorganizmów, w tym bakteriom, wirusom, grzybom i sporom.

Sterylizacja z kolei to proces, który eliminuje lub zabija wszystkie formy życia mikrobiologicznego, w tym najbardziej odporne spory bakteryjne, co czyni przedmiot lub powierzchnię całkowicie jałową. W przypadku stosowania nadtlenku wodoru sterylizacja jest osiągana poprzez ekspozycję na wysoką koncentrację tego związku chemicznego w formie pary pod odpowiednimi warunkami ciśnienia i temperatury.

Choć zarówno dekontaminacja, jak i sterylizacja mają na celu kontrolę nad mikroorganizmami, kluczową różnicą jest stopień czystości mikrobiologicznej. Dekontaminacja zmniejsza ryzyko zakażeń poprzez redukcję liczby mikroorganizmów do bezpiecznego poziomu, podczas gdy sterylizacja eliminuje wszystkie mikroorganizmy. Wybór między tymi dwoma procesami zależy od wymagań dotyczących czystości danego środowiska lub przedmiotu oraz od możliwości i ograniczeń stosowanych metod.

METODA – CZYLI, CZEMU GAZOWY NADTLENEK WODORU?

Proces dekontaminacji pomieszczeń z wykorzystaniem gazowego nadtlenku wodoru jest znany od lat 70 XX wieku. Jest to metoda niskotemperaturowa polegająca na wprowadzeniu do pomieszczenia nadtlenku wodoru pod postacią pary. Gazowa postać H2O2 jest dużo bardziej skuteczna niż dekontaminacje nadtlenkiem wodoru w postaci aerozolu, co zostało udokumentowane w wielu publikacjach naukowych. Dekontaminacja VHP została wielokrotnie potwierdzona jako metoda sterylizacji ze skutecznością 99,9999% (redukcja 6log).

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy biodekontaminacji pomieszczenia:

POMIESZCZENIE:

Wnętrze dekontaminowanego pomieszczenia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu właściwej dystrybucji. Wpływ ma na to rozmieszczenie urządzeń, sprzętu, a także analiza miejsc krytycznych w stosunku do ustawienia biodekontaminatora. Miejscami, gdzie środek odkażający będzie mieć trudność z dotarciem to są na przykład :

  • Obszary oddzielone zamkniętymi drzwiami – Powietrze wraz  z parami nadtlenkiem wodoru nie  rozprzestrzenia się do zamkniętych obszarów. Stężenie nadtlenku wodoru za drzwiami może nie przekroczyć nawet 1ppm.
  • Inne obszary zamknięte takie jak  szafki, szuflady, które wcześniej nie zostały otworzone.
  • Obszary z  mniejszym przepływem powietrza za dużymi obiektami fizycznymi.

WZORCE PRZEPŁYWU POWIETRZA:

Gazowy nadtlenek wodoru (H2O2) w pomieszczeniu rozprzestrzenia się samoczynnie poprzez proces dyfuzji, który polega na rozprzestrzenianiu się i przenikaniu cząsteczek z obszarów o wyższej koncentracji do obszarów o niższej koncentracji. Ten naturalny proces dyfuzji nadtlenku wodoru jest kluczowym mechanizmem umożliwiającym równomierną dekontaminację całego obszaru, jednak jego efektywność jest zależna od wielu czynników, w tym od czasu ekspozycji.

Jednakże sam proces dyfuzji, choć niezbędny, może być nieadekwatny do osiągnięcia pełnej skuteczności dekontaminacji w każdym zakamarku pomieszczenia. W tym kontekście ruch powietrza odgrywa niezwykle ważną rolę, przyspieszając rozprzestrzenianie się gazowego nadtlenku wodoru. Wymuszenie obiegu powietrza, czyli stosowanie mechanizmów wentylacyjnych do zapewnienia ciągłego przepływu powietrza, może znacząco zwiększyć dystrybucję H2O2 w postaci pary, co przekłada się na wyższą efektywność dekontaminacji. Dzięki temu nawet trudno dostępne obszary mogą być skutecznie dekontaminowane.

Jest to szczególnie istotne w złożonych środowiskach, takich jak placówki ochrony zdrowia, laboratoria czy zakłady produkcyjne, gdzie równomierna dystrybucja nadtlenku wodoru może stanowić wyzwanie. Warto również zwrócić uwagę, że specyfika związana z dystrybucją nadtlenku wodoru może różnić się znacznie w zależności od rodzaju i budowy obiektu, używanego sprzętu dekontaminacyjnego, a także specyficznych wymagań procesu biodekontaminacji. Przy projektowaniu i implementacji systemów dekontaminacji kluczowe jest więc indywidualne podejście, uwzględniające wszystkie te czynniki, aby zapewnić maksymalną skuteczność procesu. W tym celu, oprócz regularnej konserwacji i kalibracji sprzętu, niezbędne jest także przeprowadzanie testów walidacyjnych, które potwierdzą adekwatność wybranych rozwiązań do specyfiki danej strefy dekontaminacji.

MONITOROWANIE I WALIDACJA:

Monitorowanie poziomów gazowego H2O2,poziomów wilgotności względnej lub nasycenia względnego w cyklu dekontaminacji służą kontroli procesu i  jego skuteczności. Dlatego dane te mogą stanowić podstawę do usprawnienia procesu biodekontaminacji poprzez zmianę ustawienia mobilnego biodekontaminatora lub dostosowanie przepływu powietrza.

KONSERWACJA SPRZĘTU:

 

Regularna konserwacja i kalibracja sprzętu zaangażowanego w cykl biodekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru są kluczowe dla zapewnienia jego prawidłowego działania. Aby waporyzator, czujniki i inne komponenty systemu funkcjonowały efektywnie, niezbędne są ich regularne przeglądy i dostosowywanie do wymaganych standardów. Takie działania przyczynią się do poprawy skuteczności całego procesu biodekontaminacji, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny.

CO MOŻEMY DEKONTAMINOWAĆ NADTLENKIEM WODORU W POSTACI PARY (VHP)

Metoda z wykorzystaniem dekontaminatorów VHP jest metodą szczególnie polecaną do:

  • pomieszczeń czystych,
  • izolatorów, okien podawczych
  • rozwiązań barierowych (RABS)
  • pomieszczeń służby zdrowia,
  • gabinetów kosmetycznych i dentystycznych i wielu innych.

Masz pytania odnośnie swojego zastosowania? Napisz do nas lub sprawdź nasze usługi a my doradzimy w skutecznym przeprowadzeniu procesu. Sprawdź także:

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.