STANDARD DO SPRAWDZENIA LICZNIKÓW CZĄSTEK W CIECZACH CS-PK

Standard do sprawdzania liczników cząstek w cieczach PK-CS  umożliwiają dokładne odtworzenie wyników licznika cząstek w cieczach. Standardy są to gotowe do użycia, precyzyjne wzorce przeznaczone do regularnej kalibracji liczników cząstek ciekłych, zgodnie z wymogami USP 788 i 789. Dane dotyczące wydajności są dokumentowane w ramach audytów wewnętrznych lub na potrzeby audytów przeprowadzanych przez klientów. Wykorzystywana jest zawiesina mikrosfer o znanym stężeniu, jednoznacznie identyfikowana przez NIST™.

Sprawdź specyfikację standardu do sprawdzania liczników cząstek w cieczach  w zakładce Dane Techniczne

Cechy produktu:

Zawiera wzorce wielkości identyfikowalne przez NIST™ ze zmierzoną liczbą cząstek.
Opracowany dla producentów leków pozajelitowych i roztworów okulistycznych poszukujących tymczasowej weryfikacji USP 788 i 789 (cząstki stałe we wstrzyknięciach i cząstki stałe w roztworach okulistycznych).
Średnice cząstek identyfikowalne ze standardowym miernikiem przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii.
Przygotowany zgodnie z tymi samymi rygorystycznymi procedurami, co referencyjny wzorzec zliczania USP, zapewniający dane kontroli procesu dla spójności zliczania cząstek i weryfikacji kalibracji wielkości.

Opakowanie zawiera 6 butelek 25 ml

Dane techniczne
Dodatek Zawiera śladowe ilości środka powierzchniowo czynnego w celu zahamowania aglomeracji i zwiększenia stabilności.
Stężenie 3800 cząstek/ml ± 15%
Zawartość Mikrosfery polistyrenowe w wodzie
Kolor Biały lub bezbarwny
Zawiera certyfikat kalibracji i identyfikowalności z NIST
Materiał Polistyren
Zawiera Certyfikat kalibracji i identyfikowalności z NIST
Gęstość cząstek 1,05 g/cm3
Ilość 6 butelek 25 ml
Współczynnik załamania światła 1,59 przy 589 nm (25°C)
Rozkład wielkości <3%
Stabilność Produkt stabilny przez co najmniej 12 miesięcy
Średnica 15,0 ± 0,2 μm

Przykładowe zastosowania

Używany przez producentów leków pozajelitowych i roztworów okulistycznych, którzy starają się o tymczasową weryfikację USP 788 i 789.

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.