Czujnik (detektor) gazów

Przenośny detektor wycieku gazów D16 PortaSens III firmy ATI Analytical to wszechstronne narzędzie do przeprowadzania regularnych kontroli szczelności w obszarach magazynowania gazu, wokół urządzeń procesowych, rurociągów lub w ograniczonych przestrzeniach.

Detektor gazów, zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze jedną ręką, zawiera wewnętrzną pompę do pobierania próbek i elastyczną różdżkę do pobierania próbek, umożliwiającą dokładne zlokalizowanie źródła wycieku. Czuły na dotyk kolorowy wyświetlacz graficzny zapewnia wyraźny odczyt koncentracji, a podświetlenie wyświetlacza zapewnia czytelność w warunkach słabego oświetlenia lub bez niego.

ATI D16 PortaSens III przenośny detektor gazu

Jedno urządzenie do wielu gazów

Unikalną cechą detektora gazu D16 jest jego zdolność do mierzenia różnych gazów, po prostu przez wstawienie odpowiedniego sensora dedykowanego dla tego gazu.
Detektor gazu może mierzyć ponad 60 różnych gazów lub par, co zmniejsza potrzebę zakupu indywidualnych detektorów dla każdego rodzaju gazu. Czujniki gazu wykrywacza można szybko i łatwo wymienić, a kalibracja czujnika gazu nie wymaga kalibracji.

Technologia pomiaru wielu gazów

 • Sensory gazów stosowane w przenośnym czujniku D16 są inteligentnymi modułami produkcji ATI. Każdy moduł czujnika to tak naprawdę sensor, wzmacniacz i moduł pamięci w jednym kompaktowym pakiecie. Dzięki tej konstrukcji moduły sensorów można kalibrować niezależnie i po prostu podłączyć do dowolnego detektora do natychmiastowego użycia.
 • Dane kalibracyjne są ładowane do mikroprocesora, dzięki czemu nie są potrzebne żadne regulacje. W rezultacie detektor gazu może na przykład przejść od pomiaru fosgenu do pomiaru amoniaku w mniej niż minutę.
 • Czujnik gazu D16 PortaSens II zawiera 4 Gb pamięci, a dane można łatwo przesyłać do komputera przez port USB. Żadne specjalne oprogramowanie nie jest potrzebne, ponieważ PortaSens III pojawia się jako dysk zewnętrzny, gdy tylko połączy się z komputerem a pliki z danymi zapisywane są w formacie CSV.
ATI D16 PortaSens III przenośny sensor gazu

Tabela dostępnych sensorów H10 kompatybilnych z miernikiem gazów Portasens III D16

  Nr kat.Rodzaj gazuZakres pomiarowyRozdzielczość odczytu
  Gazy utleniające
  00-1000Br2, Brom0-1/5 ppm0,01
  00-1001Br2, Brom0-5/200 ppm0,1
  00-1002Cl2, Chlor0-1/5 ppm0,01
  00-1003Cl2, Chlor0-5/200 ppm0,1
  00-1425ClO2, Dwutlenek chloru0-1/5 ppm (low Cl2)0,01
  00-1004ClO2, Dwutlenek chloru0-1/5 ppm0,01
  00-1005ClO2, Dwutlenek chloru0-5/200 ppm0,1
  00-1359ClO2, Dwutlenek chloru0-200/1000 ppm1
  00-1006F2, Fluor0-1/5 ppm0,01
  00-1007F2, Fluor0-5/2000,1
  00-1042H2O2, Nadtlenek wodoru0-10/100 ppm0,1
  00-1169H2O2, Nadtlenek wodoru0-200/2000 ppm1
  00-1036I2, Jod0-1/5 ppm0,01
  00-1037I2, Jod0-5/100 ppm0,1
  00-1163O3, Ozon0-500/2000 ppb1
  00-1008O3, Ozon0-1/5 ppm0,01
  00-1009O3, Ozon0-5/200 ppm0,1
  00-1358O3, Ozon0-200/1000 ppm1
  Gazy ogólne
  00-1010NH3, Amoniak0-50/500 ppm1
  00-1011NH3, Amoniak0-500/2000 ppm1
  00-1012CO, Tlenek węgla0-50/1000 ppm1
  00-1013H2, Wodór0-1/10%0,01
  00-1041H2, Wodór0-500/2000 ppm1
  00-1021NO, Tlenek azotu0-50/500 ppm1
  00-1022NO2, Dwutlenek azotu0-10/200 ppm0,1
  00-1181NOX, Tlenki azotu0-50/500 ppm1
  00-1014O2, Tlen0-5/25%0,1
  00-1015COCl2, Fosgen0-1/5 ppm0,01
  00-1016COCl2, Fosgen0-5/100 ppm0,1
  Kwaśne gazy
  00-1038Acid, Gazy kwaśne0-10/200 ppm0,1
  00-1045HAc, CH3COOH, Kwas octowy0-100/500 ppm1
  00-1704PAA Vapor, Kwas nad-octowy0-1/5 ppm0,01
  00-1705PAA Vapor, Kwas nad-octowy0-10/100 ppm0,1
  00-1455HBr, Bromowodór0-10/200 ppm0,1
  00-1017HCl, Chlorowodór0-10/200 ppm0,1
  00-1018HCN, Cyjanowodór0-10/200 ppm0,1
  00-1019HF, Fluorowodór0-10/200 ppm0,1
  00-1020H2S, Siarkowodór0-10/200 ppm0,1
  00-1469H2S, Siarkowodór0-500/1000 ppm1
  00-1022NO2, Dwutlenek azotu0-10/200 ppm0,1
  00-1023SO, Dwutlenek siarki0-10/500 ppm0,1
  Gazy wodorkowe
  00-1025AsH3, Wodorek arsenu0-10/200 ppm0,1
  00-1024AsH3, Wodorek arsenu0-500/2000 ppb1
  00-1027B2H6, Diboran0-10/200 ppm0,1
  00-1026B2H6, Diboran0-500/2000 ppb1
  00-1029GeH4, Wodorek germanu0-10/200 ppm0,1
  00-1028GeH4, Wodorek germanu0-500/2000 ppb1
  00-1031H2Se, Wodorek selenu0-10/200 ppm0,1
  00-1030H2Se, Wodorek selenu0-500/2000 ppb1
  00-1033PH3, Wodorek fosforu0-10/200 ppm0,1
  00-1032PH3, Wodorek fosforu0-500/2000 ppb1
  00-1034PH3, Wodorek fosforu0-200/2000 ppm1
  00-1035SiH4, Wodorek krzemu0-10/200 ppm0,1
  Gazy węglowodorowe
  00-1057C2H2, Acetylen0-200/2000 ppm1
  00-1043CxOH, Alkohol0-50/500 ppm1
  00-1044CxOH, Alkohol0-500/2000 ppm1
  00-1450DMA, Dimetyloamina0-100/200 ppm1
  00-1039C2H4O, Tlenek etylenu0-20/200 ppm0,1
  00-1040HCOH, Formaldehyd0-20/200 ppm0,1
  00-1349HCOH, Formaldehyd0-500/2000 ppm1
  00-1516HC Vapour, węglowodory0-50/500 ppm1
  Sensory bliskiej podczerwieni
  00-1883CH4, Metan0-20/100% LEL0,1
  00-1886CO2, Dwutlenek węgla0-0.2/1.5%0,01