Fazy dekontaminacji

Fazy dekontaminacji VHP

Fazy procesu dekontaminacji VHP: Skuteczność i Zastosowanie

I. Wprowadzenie

Dekontaminacja to kompleksowy proces, którego celem jest skuteczne zniszczenie lub usunięcie szkodliwych patogenów, takich jak wirusy, bakterie oraz grzyby, z różnych powierzchni lub przedmiotów. Każdy proces redukcji zanieczyszczeń mikrobiologicznych powinien uwzględniać wszystkie fazy dekontaminacji przedstawione poniżej. Odkażanie odgrywa niezwykle istotną rolę w wielu dziedzinach, obejmujących opiekę zdrowotną, produkcję farmaceutyczna (w szczególności produkcję sterylną) oraz wiele innych. To kluczowy etap, który zapewnia, że zarówno przestrzeń, jak i sprzęt są w pełni wolne od potencjalnie szkodliwych patogenów, co z kolei stanowi ochronę zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i wyrobów. Dekontaminacja jest szerokim pojęciem i w zależności od osiąganej skuteczności możemy wyróżnić kolejne etapy procesu dekontaminacji: sanityzacja, dezynfekcja, dezynfekcja wysokiego stopnia, sterylizacja. Wśród wielu dostępnych metod dekontaminacji końcowej metoda z wykorzystaniem odparowanego (w gazowym stanie skupienia) nadtleneku wodoru (VHP – Vaporized Hydrogen Peroxide) wyróżnia się jako wysoce skuteczna, wszechstronna i przyjazna dla środowiska.

II. Fazy dekontaminacji

Dekontaminacja VHP jest procesem wielofazowym, a każda faza odgrywa wyjątkową rolę w zapewnieniu dokładnej i skutecznej eliminacji mikroorganizmów:

1. Faza przygotowawcza

Przed rozpoczęciem procesu dekontaminacji konieczne jest odpowiednie przygotowanie obszaru. Obejmuje to usunięcie wszelkich przedmiotów, które ulegają procesowi utleniania z racji na silne właściwości utleniające nadtlenku wodoru.

Dekontaminowany obszar należy poddać ocenie:

 • Określić czy wyposażenie może zostać poddane dekontaminacji.
 • Uszczelnić pomieszczenie lub obszar, żeby wyeliminować rozprzestrzenianie środka biobójczego do obszarów niepożądanych.
 • Rozmieścić znaczniki chemiczne i/lub biologiczne, dzięki czemu będziemy w stanie określić czy proces osiągnął odpowiedni poziom skuteczności biobójczej
 • Zabezpieczyć lub usunąć wrażliwe przedmioty. (Niektóre materiały lub sprzęt, które mogą zostać uszkodzone przez VHP, z racji silnych właściwości utleniających gazowego nadtlenku wodoru)
 • Zastosować procedury bezpieczeństwa: Zapewnienie środków bezpieczeństwa dla personelu i zrozumienie procesu przez wszystkie zaangażowane osoby.

2. Faza stosowania

Kluczowym elementem procesu jest nasycenie pomieszczenia lub obszaru parami nadtlenku wodoru.

W tej fazie dekontaminacji możemy wyróżnić:

 • Przygotowanie generatora VHP: Prawidłowe skonfigurowanie generatora VHP i sprawdzenie czy stosowany środek biobójczy spełnia wymagania producenta zazwyczaj w stężeniu 35%.
 • Wyłączenie wentylacji obszaru: Konieczne w celu osiągnięcia poziomów biobójczych.
 • Kondycjonowanie VHP: Zapewnienie odpowiedniej dystrybucji gazowego nadtlenku wodoru w obszarze. Gaz ten ma zdolność do penetracji nawet najmniejszych szczelin i otworów, co czyni go skutecznym w niszczeniu patogenów w trudno dostępnych miejscach. Jednocześnie gaz ten podlega swobodnej dyfuzji, dlatego mamy pewność, że nadtlenek dotrze do każdej wolnej przestrzeni naszego obszaru.
 • Ekspozycja na działanie VHP: Dzięki pozostawaniu w kontakcie z powierzchniami przez określony czas nadtlenek wodoru zapewnienia skuteczną eliminację patogenów.

3. Faza monitorowania:

Monitorowanie procesu odkażania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i skuteczności.

Na fazę tą składają się:

 • Gromadzenie danych: Rejestrowanie danych związanych z osiąganym stężeniem nadtlenku wodoru (w jednostkach ppm), temperaturą i wilgotnością, nasyceniem.
 • Zdalne monitorowanie: W niektórych przypadkach dekontaminacja VHP może być zdalnie monitorowana w celu zapewnienia zgodności z protokołami bezpieczeństwa.

4.Faza napowietrzania:

Kiedy proces dekontaminacji zostanie ukończony, obszar poddawany jest procesowi aeracji przez włączenie wentylacji w celu całkowitego usunięcia nadtlenku wodoru lub zewnętrznego katalizatora wspomagającego proces rozpadu nadtlenku wodoru na wodę i tlen. Dzięki temu, po zakończeniu cyklu, pomieszczenie jest gotowe do użytkowania. W celu pełnego zabezpieczenia personelu pracującego w obszarze konieczne jest przeprowadzanie pomiarów pozostałości VHP zewnętrznym czujnikiem dzięki czemu potwierdzamy poziom nadtlenku wodoru mieści się w bezpiecznych granicach.

5. Faza weryfikacji:

Weryfikacja jest ostatnim krokiem w procesie odkażania. Dzięki weryfikacji rozmieszczonych wcześniej znaczników możemy potwierdzić skuteczność zastosowanej metody.

 • Wskaźniki biologiczne po wyjęciu z obszaru muszą zostać poddane inkubacji w określonych w instrukcji użytkowania warunkach. Jeżeli w wyniku inkubacji nie zaobserwujemy wzrostu to mamy pewność że nasz proces był tak skuteczny co najmniej w takim stopniu jak znacznik który zastosowaliśmy.
 • Wskaźniki chemiczne po skutecznym procesie zmieniają kolor w wyniku kontaktu z substancją do której zostały zaprojektowane. Wskaźniki chemiczne świadczą o obecności nadtlenku wodoru w miejscu zastosowania znacznika i mogą zapewnić wstępną informacją zwrotną na temat skuteczności procesu od razu po jego zakończeniu.

Ostatnim etapem weryfikacji jest udokumentowanie procesu. Właściwa dokumentacja całego procesu, w tym wyników wskaźników, certyfikatów i zarejestrowanych przebiegów ma zasadnicze znaczenie dla kontroli jakości i zgodności z wymogami.

III. Rola VHP  i faz dekontaminacji

Metoda VHP jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych w eliminowaniu różnorodnych patogenów, w tym wirusów, bakterii i grzybów. Jej skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach i praktycznych zastosowaniach. Poziom redukcji mikroorganizmów, a tym samym skuteczność  w procesie dekontamicji VHP wynosi 99,9999%

Odparowany nadtlenek wodoru (VHP) zyskał na znaczeniu w dekontaminacji z kilku powodów:

 • Szerokie spektrum skuteczności: VHP jest wysoce skuteczny przeciwko bakteriom, wirusom, zarodnikom i innym patogenom, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
 • Nie powoduje korozji: VHP nie powoduje korozji większości materiałów, zmniejszając ryzyko uszkodzenia wrażliwego sprzętu.
 • Szybkie działanie: Działa szybko, skracając czas przestojów w krytycznych obszarach.
 • Przyjazny dla środowiska: VHP rozkłada się na wodę i tlen, bez pozostałości na powierzczniach.

IV. Zastosowania VHP

Gdzie najczęściej stosowany jest gazowy nadtlenek wodoru

1. Placówki medyczne

W szpitalach, klinikach i laboratoriach medycznych, gdzie czystość jest kluczowa, szeroko stosuje się metodę VHP do dekontaminacji pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu medycznego.

2. Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym, gdzie zachowanie czystości środowiska jest kluczowe dla produkcji leków, VHP jest podstawową metodą dekontaminacji pomieszczeń czystych a w szczególności stref sterylnych i urządzeń (pass-box, izolatory itp.).

3. Laboratoria badawcze

W laboratoriach, gdzie manipulacje na poziomie mikrobiologicznym są nieuniknione, VHP jest używane do zabezpieczenia przestrzeni badawczych przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

V. Podsumowanie

Metoda dekontaminacji, wykorzystująca VHP, stanowi niezwykle skuteczne narzędzie w zwalczaniu patogenów. Wszechstronne zastosowanie tej metody w różnych dziedzinach, w których kluczowe są czystość i bezpieczeństwo, czyni ją niezastąpioną w utrzymaniu higieny i ochronie zdrowia.

Dzięki swej niezwykłej efektywności, metoda VHP odgrywa kluczową rolę w walce z potencjalnie szkodliwymi mikroorganizmami. Jej szerokie spektrum działania obejmuje różnorodne powierzchnie i obiekty, a także odzież ochronną. To nie tylko skuteczny, lecz także nieoceniony element strategii higieny w szpitalach, laboratoriach i innych placówkach medycznych.

Podsumowując, proces odkażania obejmuje kilka kluczowych etapów, z których każdy odgrywa wyjątkową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności. Odparowany nadtlenek wodoru (VHP) stał się potężnym narzędziem w sterylizacji powierzchni, oferując szerokie spektrum skuteczności, niekorozyjność i przyjazność dla środowiska. Dzięki zrozumieniu i skutecznemu wdrożeniu każdej fazy dekontaminacji z zastosowaniem VHP, możemy utrzymać najwyższy poziom czystości i bezpieczeństwa w swoich obiektach, ostatecznie chroniąc zarówno zdrowie ludzkie, jak i integralność wyrobów.

Nasze rozwiązania

Od wielu lat pomagamy naszym klientom w utrzymywaniu czystości powietrza w pomieszczeniach czystych i zapewniając monitoring stężenia cząstek ożywionych i nieożywionych, badanie integralności filtrów i  skutecznej dekontaminacji pomieszczeń czystych.

Chcesz się dowiedzieć więcej szczegółów o dekontaminacji? Skontaktuj się z nami poprzez formularz lub zadzwoń do nas. A my odpowiemy na twoje pytania.

Potrzebujesz przeszkolić pracowników z zakresu dekontaminacji pomieszczeń? Napisz lub zadzwoń do nas, a my przygotujemy szkolenie dla Ciebie.

Sprawdź naszą ofertę dekontaminatorów

 

Więcej o dekontaminacji znajdziesz na naszych stronach Aktualności

Twoje zapytanie

0
image/svg+xml

Brak produktów.